Overdenkingen uit de gemeente Jan Visscher

TAAL

In onze taal zitten heel wat werkwoorden en ook bijzondere. Denk maar eens aan ‘lopen’. Ergens naar toe gaan, je doel bereiken. De wedstrijd lopen. Van A naar B gaan.

‘Liefhebben’ en ‘houden van’ zijn belangrijke werkwoorden in ons leven, net als ‘carrière maken’ en ‘winst maken’. Winst maken is voor veel mensen het ultieme doel tijdens hun aardse bestaan, maar  voor anderen is het een bijzaak.

‘Slapen’ is ook een werkwoord, je kunt er ’s nachts heel druk mee bezig zijn, vaak urenlang.

‘Tasten’ is een werkwoord wat je liever niet wilt doen. Het heeft vaak te maken met onzekerheid, n.l. in het duister tasten.

Je ogen de ‘kost geven’ of goed uit je ‘doppen kijken’ zijn toch heel bijzondere werkwoorden en gezegdes.

Voor een buitenlander moet dat heel raar zijn.

‘Opereren’ is een werkwoord wat voorkomt in een ziekenhuis of een oogkliniek. Je bv laten opereren aan je ogen i.v.m. staar. Zodat je weer letterlijk helderziend wordt.

Het werkwoord ‘sparen’ komt vooral veel voor in Nederland. Zo Calvinistisch als we zijn.

Het werkwoord ‘repareren’ is een vak. Het werkwoord ‘herstellen’ is fijn.

Het werkwoord ‘genezen’ is wat God doet.

Het werkwoord ‘terugvinden’, (relaties), daar moet om gebeden worden.

Tegenover het werkwoord ‘rouwen’ staat het werkwoord ‘troosten’.

Veel mensen zijn bezig met het werkwoord ‘zoeken’. Zoeken b.v. naar rust, vrede, geluk en liefde. Hoe en waar vind je dat?

Belangrijk in ons leven zijn de werkwoorden: ‘ademen’, ‘eten’ en ‘drinken’.  Als we dat niet deden konden we niet leven.

‘Leven’ is een belangrijk werkwoord net als de werkwoorden ‘geloven’, ‘horen’ en ‘zien’. ‘Zwijgen’  is een kunst.

‘Bidden’ is een werkwoord om God te ontmoeten en ‘knielen’ is een werkwoord om respect en eerbied aan God en Zijn Zoon te tonen.

Het werkwoord ‘eren’ is om Zijn naam groot te maken.

Veel mensen geloven in God, maar er zijn ook mensen die zeggen: ‘God bestaat niet’. Zij geloven niet in de schepping, maar wel in de evolutie en de oerknal. Dus toch gelovig. Hoe tegenstrijdig kan men zijn.

Wat God zegt wordt niet geloofd, maar wat ‘wetenschappers’ (sterfelijke mensen) zeggen, wordt wel geloofd. Het zijn veelal aannames, gissingen van wat wetenschappers beweren.

De vreze des Heren is het begin der wijsheid en het kennen van de Hoogheilige is verstand.

God heeft ons oren gegeven om te horen, ogen om te zien. Zijn Woord om Hem te leren kennen (Zijn verborgen omgang vinden) en een hart om Hem lief te hebben. God heeft ons ‘leven’ gegeven.

Jezus zegt; “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe”. Dus toch geluk, rust en vrede vinden! Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het  bewijs der dingen, die men niet ziet.

Het werkwoord ‘geloven’ in gebiedende wijs: “Geloof Thomas”, zei Jezus.

“Zalig zij, die niet gezien hebben en toch geloven”.

————————————————

Basiliek en Odeon in Efeze.

Op een zonnige morgen, het is vroeg in de ochtend, gaan Diny en ik met nog een paar mensen naar Efeze. Het wordt een lange rit. Het hotel in Bodrüm waar we verblijven geeft ons een ontbijtpakket mee. De bus waarmee wij gaan zit vol met Poolse toeristen. Zij worden begeleid door een Pools sprekende gids. Wij zijn slechts met zes Nederlanders. Het Turkse reisbureau heeft voor ons een Nederlandstalige gids meegegeven, het is Djengiz. Hij zegt dat hij uit België komt, dat zijn vader Turks is en dat zijn moeder een Vlaamse is. Hij vertelt dat we zullen ontbijten bij het Bafa Gülü meer. Na een lange tocht komen we er aan. Het uitzicht over het meer is prachtig. Op een terras staan langgerekte tafels, waar we ons brood kunnen eten. Koffie of thee moet je kopen. We hebben niet veel tijd, want de rit naar Efeze is nog lang. Tegen het middaguur komen we er aan.

Het is er warm. Je moet water bij je hebben, een pet dragen en een zonnebril ophebben. Efeze is bij veel mensen bekend. Denk aan het Bijbelboek Efeziërs. In  Handeling 18, 19 en 20 wordt Efeze genoemd. Paulus heeft er een gemeente gesticht. Hij heeft er drie jaar gewerkt. Ook Aquilla en Priscilla woonden hier een ook Apollos. De apostel Johannes heeft hier ook gewerkt. Je denkt sporen van Paulus en Johannes terug te zien, maar niets is minder waar.

De twee volken die er woonden, de Mesopotamiërs en Sumeriërs trokken naar het westen van Anatolië, waar de Hethieten woonden. Anatolië is het land waar de zon opkomt, het is het centrale gedeelte van Turkije. Veel meer volken kwamen naar dit gebied, b.v. de Lyciërs en Lydiërs. Ook andere volkeren, de Turken uit het verre oosten, de Seldjoeken. Turkse volkeren uit de centraal Aziatische steppen, zoals nu de huidige Turkmenen, Afghanen en Azerbeidjanen”.

Voordat we verder lopen begint Djengiz over Nicea te vertellen en wijst het op een kaart aan, waar het lag. “Het concilie van Nicea was in het jaar 431. Toen werd erkend dat Jezus God is, dat de heilige Geest God is, de Drie-eenheid van God”.Ik vond het zo opmerkelijk, dat hij dat vertelde, want hij zei, dat hij niet gelovig was. Toch zal hij van huis uit christelijke- en moslimwaarden hebben meegekregen. Hij vertelde dat de christenen stiekem hun geloof beleden,maar in werkelijkheid werden ze vervolgd. Ook in Efeze.

Djengiz wijst op rioleringsbuizen, die er toen al waren. We komen in een Basiliek, die 160 m. lang is. Het gebouw diende als rechtbank, als staats-agora (markt), maar ook als beursgebouw. Basiliek is een bouwstijl en diende later als voorbeeld voor de bouw van kerken. We komen bij het Odeon. Het dak en de muren zijn er niet meer. Er konden vijftienhonderd  mensen zitten. Het was in het halfrond gebouwd. Het diende als Senaatsgebouw en het was versierd met leeuwenklauwen en stierenkoppen. Het betekende: macht.

Het openbare badhuis is een ruïne. Ook waren er openbare toiletten, waar men zijn behoefte kon doen. Ze zijn gerestaureerd. De gaten zijn zichtbaar. Men zat gewoon naast elkaar zonder enige afscheiding. Door een afwateringssysteem werd het weggespoeld. De Romeinse keizer liet er belasting over heffen.

Efeze heeft een lange hoofdstraat, de Kuretenstraat, die drie km lang is en geplaveid is met marmer. ( kureet betekent priester). Aan deze straat vind je veel bezienswaardigheden en officiële gebouwen.  Aan weerszijden staan zuilen, strakke zuilen, Kureten zuilen, maar ook Dorische, Ionische en Corintische. Paulus en Johannes, maar ook Lucas moeten hier gelopen hebben en hun hoofd geschud hebben vanwege de vele afgoderij.

Er staat een tempel, die was gewijd aan keizer Dominitianus, hij noemde zichzelf een god. Hij werd vermoord in het jaar 96. De apostel Johannes die door hem naar Patmos was verbannen, kwam weer vrij en kon terugkeren naar Efeze.

Het grote antieke amfitheater lopen we binnen. Het is halfrond en het heeft 24.000 zitplaatsen. We gaan ergens zitten en beelden ons in, hoe dat geweest moest zijn, toen Paulus hier was. Demetrius de zilversmid hitste het volk tegen Paulus, Gajus en Aristarchus op, omdat de mensen zich bekeerden en zij hun handel (het maken van zilveren tempeltjes van de godin artemis) verloren zagen gaan.

We zijn verder gelopen en hebben nog meer altaren en tempels van afgoden gezien. Je komt tot de ontdekking, dat Paulus het niet gemakkelijkhad, tegen de stroom in te gaan om het het evangelie te brengen. Niet alleen in Efeze, maar in veel meer plaatsen, die ons wel bekend zijn.

————————————————

In mijn dagboekje las ik, “Een ieder, die gelooft, dat Jezus de Christus is, is uit God geboren.” Toen ik dat las werd ik blij. Het staat in 1 Johannes 5, vers 1 Ik pakte de bijbel en zocht de tekst op. De gehele tekst is: Een ieder, die gelooft, dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder, die Hèm liefheeft, die deed geboren worden, heeft (ook) degene lief, die uit Hem geboren is.

God liefhebben, Jezus liefhebben…….. dat is iets waar veel mensen zich mee bezig houden. Heb ik God…, heb ik Jezus genoeg lief? Kom ik niet tekort? Ben ik oprecht?

Als je iemand liefhebt, dan wil je hem of haar graag zien, van aangezicht tot aangezicht.

Ik heb eens een verhaal gehoord dat kinderen op school van hun juf een afbeelding van God moesten tekenen. Ik vroeg me af hoe ik dat zou doen, maar wist al gauw hoe ik het zou doen. Een stip met een potlood op een vel wit papier. De stip is de aarde met de gehele mensheid en het heelal. Het grote overige is God.

Mensen hebben geprobeerd een afbeelding van Jezus te maken. In de Rooms Katholieke kerk zie je  afbeeldingen van Jezus aan het kruis. Het is allemaal ontsproten uit het brein van de mens. Als je van Jezus houdt, dan wil je Hem graag zien. Tijdgenoten van Jezus hebben Hem gezien. De apostelen, Maria en Jozef. Zijn broers en meer dan vijfhonderd mensen na Zijn opstanding uit de dood.

Veel kunstschilders hebben geprobeerd een afbeelding van Jezus te maken. Leonardo da Vinci maakte ca. 1500 een portret van Christus, dat bekend staat als Salvator Mundi (Verlosser der wereld). Het is kleurrijk met die van Rembrandt vergeleken. Het doek is in 2017 verkocht voor ruim 450 miljoen dollar. Het hangt nota bene in het museum: Abu Dhabi Louvre, in de Verenigde Arabische Emiraten.

Rembrandt van Rijn maakte acht schilderijen met het hoofd van Jezus. Hij gebruikte voornamelijk de kleuren bruin en zwart. Niet erg kleurrijk dus, maar wat opvalt is de bewogenheid, die Rembrandt in Zijn ogen heeft gelegd. De schilderijen lijken erg op elkaar.   Twee zijn er in Nederland, n.l., in het Bredius Museum in den Haag en in het Bijbels Museum in Amsterdam, maar er hangt er ook een in het Abu Dhabi Louvre. Het is bijzonder dat juist afbeeldingen van Jezus in dat land te zien zijn!

We hebben het lijden van Jezus herdacht, de opstanding uit de dood (Pasen) van Jezus gevierd. Hij is opgevaren naar de hemel en Jezus heeft ons de Trooster gestuurd.

Schilderijen met het hoofd van Jezus zijn in de ‘westerse wereld’  niet zoveel waard, omdat ze ‘religieus’ zijn en niet van deze tijd, maar voor ons en voor mij mag Jezus meer dan alles waard zijn!

————————————————

Bergen

In den beginne schiep God de hemel en de aarde. God maakte het uitspansel en Hij scheidde de wateren die onder het uitspansel waren, van de wateren die boven het uitspansel waren, van de wateren; en het was alzo. God noemde het uitspansel hemel en God  zei: Dat de wateren onder de hemel op één plaats samenvloeien en het droge te voorschijn kome; en het was alzo. God noemde het droge aarde en de samengevloeide wateren noemde Hij zeeën.

We weten dat het droge land niet vlak is, maar reliëf heeft. In dat reliëf zit behoorlijk verschil. Er zijn heuvelen en bergen. Ook veel hoge bergen. Veel bergen hebben een naam, vaak omdat ze markant zijn en een ontzagwekkende hoogte hebben. We weten dat ze een bomengrens hebben, daarna is er wat struikgewas en dan nog lagere plantengroei. Als de vegetatie ophoudt, dan zijn er  korstmossen, sneeuw of ijs.

Van sommige bergen zeggen we: ‘daar ligt eeuwige sneeuw’.

Heuvelen zijn liefelijk, bedekt met groene weiden, met korenvelden of druivenranken. Op sommige bergruggen doet men aan terrasbouw, een mooi aanschouwelijk gezicht.

In de Alpen heb je bijvoorbeeld de Mont Blanc, de hoogste berg van Europa. De Matterhorn is bij velen bekend, de bergtop is vaak in wolken gehuld. De Junkfrau en de Eiger kennen velen.

In Spanje zijn bijvoorbeeld, de Mulhacèn en de Spico Valeta de hoogste bergtoppen. Ze liggen namelijk in de Sierra Nevada. Gineke, Diny en ik hebben er eens in een zomer nog sneeuwresten gezien. De Teide is de hoogste berg van Spanje, maar die ligt op het Canarische eiland Tenerife.

De Elbroes is de hoogste berg van het Kaukasusgebergte.

De Himalaya spreekt echt tot onze verbeelding, met de hoogste bergtop de Mont Everest, die meer dan 8800 m. hoog is.

In Noord-Amerika zijn de Rocky Montains, die zich helemaal uitstrekken door Midden-Amerika naar Zuid-Amerika, die daar het Andesgebergte wordt genoemd.

In Israël zijn ook bergen, bergen die niet zo hoog zijn, maar waarover we toch wel eens gelezen hebben, nl. de Ebal en de Gerizim.

De berg Gerizim is een berg in Samaria. Daar werden de zegeningen van Israël uitgesproken. De Gerizim is een der bergtoppen van het gebergte Efraïm, tegenover de berg Ebal gelegen. De Gerizim is 881 mtr. hoog, 59 mtr. kleiner dan de Ebal.

De Ebal is noordelijke bergtop van het gebergte Efraïm. Gerizim heet de zuidelijke.

Mozes duidde hun ligging aan, toen het volk Israël in de vlakke velden van Moab gelegerd was: Deut.11: 30  “liggen zij niet aan de overzijde van de Jordaan achter de westelijke heerbaan, in het land der Kanaänieten, die in de vlakte wonen, tegenover Gilgal bij de terebinten van More?

Deut.; 11: 29  “Wanneer nu de Here, uw God, u gebracht zal hebben in het land, dat gij in bezit gaat nemen, dan zult gij de zegen uitspreken op de berg Gerizim en de vloek op de berg Ebal.

Deut. 11: 26 t/m 28a “Zie, ik houd u heden zegen en vloek voor: zegen, wanneer gij luistert naar de geboden van de Here, uw God, die ik u heden opleg, maar vloek, indien gij naar de geboden van de Here, uw God niet luistert en afwijkt van de weg die ik u heden gebied.

Op de rotsheuvel Golgotha (schedelplaats), daar stierf Jezus voor onze zonden. Hij maakte daar de weg vrij voor ieder die in Hem gelooft, naar Zijn hemels Koninkrijk.

————————————————

Water

Water komt in de natuur voor in drie verschillende hoofdfasen: als vloeistof,
als vaste stof en als damp. Bij kamertemperatuur is water een vloeistof
zonder specifieke kleur en geur.
Al het leven op aarde bestaat grotendeels uit water en het is ervan afhankelijk. Op de aarde komt ongeveer 1.400.000.000 km3 water voor. Hiervan bevindt zich 97% als zout water in de oceanen en zeeën.  De rest is onderverdeeld in zoet en zout grondwater, in ijs, in oppervlaktewater zoals meren en rivieren
en waterdamp in atmosfeer. Water bedekt 71% van het aardoppervlak.

We mochten deze zomer ervaren als een droge en warme zomer, waar bijna geen regen viel. De zon stond als een koperen ploert te branden. Hij “beet”
veel planten stuk. Landbouwgebieden moesten beregend worden door de agrariërs, want er moet gegeten worden.
In het nieuws werd gezegd, dat we ons geen zorgen hoeven te maken over ‘ons’ drinkwater. Het water dat uit de Rijn komt werd vooral doorgesluisd naar
de IJssel. Dat water komt in het IJsselmeer terecht. Een groot waterbassin.
Ook wordt er meer zoet water in de rivieren naar het westen doorgesluisd
om het oprukkende zoute water een halt toe te roepen. Dijken worden
gecontroleerd of ze nat genoeg zijn anders worden die beregend. Denk b.v.
aan de dijk in Wilnis in 2003, daar was toen een dijkdoorbraak in het
gortdroge land. Technisch gezien is men in Nederland tot veel in staat.

Met koning Achab van Israël was dat anders. Samen met Obadja liep hij
naar bronnen te zoeken of naar beekjes waar misschien nog wat water in
stond. Achab diende Baäl. Het was een gruwel in de ogen van de Here.
( 1 Kon. 17: 1-6) Toen zei de Tisbiet Elia, uit Tisbe in Gilead, tot Achab:
Zo waar de Here, de God van Israël, leeft, in wiens dienst ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen zijn, tenzij dan op mijn woord. Daarna kwam het woord van de Here tot hem: Ga vanhier, ga oostwaarts en verberg u bij de
beek Kerit, die in de Jordaan uitmondt. Gij kunt uit de beek drinken, en Ik heb twee raven geboden u daar van spijs te voorzien.
(I Kon. 17: vers 7) Na verloop van tijd droogde de beek uit, omdat er geen
regen in het land gevallen was.
( I Kon. 18: 1) Toen er geruime tijd verstreken was, kwam in het derde jaar
het woord des Heren tot Elia: Ga heen, vertoon u aan Achab, want ik zal
regen op de aardbodem geven.
( I Kon. 18: 16-18) Toen ging Obadja Achab tegemoet en berichtte het hem, waarop Achab Elia tegemoet ging. Zodra Achab Elia zag, zei Achab tot hem:
Zijt gij daar, gij, die Israël in het ongeluk stort? Doch hij zei: Ik heb Israël
niet in het ongeluk gestort, maar gij en uws vaders huis, doordat gij de geboden des Heren hebt verzaakt en de Baäls zijt nagelopen.

We kennen de geschiedenis van Elia en de Baäl priesters op de Karmel.
Elia hoefde slechts één gebed te doen en dat werd verhoord.

Wij mogen ook bidden voor regen en voor nog veel meer, maar we
mogen danken en God eren en loven, Zijn naam groot maken.
Er zit kracht in het gebed.

————————————————

Bidden, daar zit wat in.

De Bijbel is het woord van God en het Woord van God is Waarheid. De Waarheid moeten we geloven, het maakt vrij en we moeten de Waarheid gehoorzamen, er amen op zeggen.
Het Woord spoort ons aan een relatie met God te hebben. God gaf Zijn
Zoon voor ons, zelfs tot in de dood. We moeten één worden met de dood
van Jezus, met Christus bekleed zijn. Een relatie met Hem hebben. Bidden
is belangrijk in de relatie met Christus.
Om het oneerbiedig te zeggen: steek een stekker in het stopcontact.
We moeten een goed christelijk leven leiden. Ga staan, wees sterk als je
moet strijden. Strijdt in de kracht van God tegen de machten in de hemelse gewesten, in de sterkte van Zijn macht. We zijn krachtige helden met Christus.
Draag de helm van het heil, om begeerte, hebzucht en verkeerde gedachten
te weerstaan.
Het Woord van God is het ‘zwaard’. Er staat geschreven: het is nodig kennis
te hebben van het woord van God.
Neem kennis van het Woord van God, het beschermt je hart. Bid om mijn gedachten te beschermen. Het is je verantwoordelijkheid te bidden om bescherming. Noem de speciale zonden.
Bidt in de Geest. Bidt voor de zendelingen, voor leraars, voor voorgangers, woorden die troosten, die vermanen. Bidt voor het Spreken. Blijf volharden.
We mogen bidden onder dankzegging en de naam van God groot maken.
We mogen God alles vragen in de naam van Jezus. Hij, die voor onze
zonde is gestorven, Hem zij de lof, de eer en de majesteit.

Een levende Gemeente heeft een relatie met God. Om de andere week op donderdag houden we bidstond. Het is noodzakelijk iedere week een gebedssamenkomst te hebben!

En er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan, en hem werd veel reukwerk geschonken om het te geven, met de gebeden van alle heiligen, op het gouden altaar voor de troon. En de rook
van het reukwerk, met de gebeden der heiligen, steeg uit de hand van de
engel voor Gods aangezicht op.

————————————————