Overdenkingen uit de gemeente Jan Visscher

Landen:

Er zijn op aarde totaal 195 onafhankelijke erkende staten.
Nederland is een land dat grotendeels beneden de zeespiegel ligt, vandaar de naam. Wij wonen in Flevoland, dat is een gebied dat op de zee teruggewonnen is. Nederland is ook bekend onder de naam Holland. Made in Holland staat op onze producten.

Engeland is het belangrijkste land van het Verenigd Koninkrijk. In mei wordt daar de nieuwe koning gekroond.

Schotland is een land waar men op de doedelzak speelt en waar de mannen een kilt dragen.

Ierland is een land dat op een soepbord lijkt. Haar kust wordt gevormd door bergen en het binnenland is vlak. Je zou kunnen zeggen: een bord met groene soep.

IJsland is een land waar het koud is. De naam zegt het al, maar er zijn hete springbronnen (geisers). De Hekla is de bekendste.

Finland is een land dat Suomi heet. Het staat op de postzegel. Het land is onlangs lid geworden van de Navo.

Lapland is een gebied dat het noorden van Scandinavië bestrijkt. Daar wonen de Lappen, maar ze noemen zichzelf Saami’s. Zij leven daar, van en met rendieren.

Groenland is niet zelfstandig. Het hoort bij Denemarken. Het land is bedekt met ijs, haar kusten zijn groen.

Vuurland ligt helemaal onder Zuid-Amerika. Het wordt gedeeld door Argentinië en Chili.

Rusland, oftewel de Russische Federatie  is groot, haar gebied bestrijkt een heel groot deel van de aarde.

Wit Rusland is het broedervolk van Rusland. Het wordt ook Belarus genoemd. Ook levert dat land een grote tractor met die naam, de bekende Belarus. Bekend bij landbouw-mechanisatiebedrijven.

Estland en Letland zijn Baltische staten. Zij ervaren hun vrijheid sinds 1990 en die willen ze graag behouden.

Zwitserland heeft hoge bergen en diepe dalen. Een bekende berg is de Matterhorn, vaak hangt er een wolk om haar top.

Griekenland wordt bewoond door Macedoniërs en Hellenen. Achaje is een landstreek.

Duitsland wordt gevormd door o.a. Pruisen, Nedersaksen, Hannover, Sleeswijk-Holstein, Nordrhein-Westfalen, Baden Württemberg en Bayern. Vroeger waren het zelfstandige koninkrijken, hertogdommen en vorstendommen.

Nieuw Zeeland bestaat uit twee eilanden, nl. het Noorder- en het Zuider- eiland. De naam wordt ontleent aan ‘ons’ Zeeland.  Abel Tasman ontdekte het.

Swaziland is een koninkrijk. De koning is niet polygaam, hij heeft dertien vrouwen. Hij heeft ook veel auto’s en leeft op grote voet, terwijl de bevolking arm is. Erg bedenkelijk.

Thailand is een koninkrijk, dat vroeger Siam heette.

Het heilige land is het huidige Israël. Aan het bestaan van deze landen en alle andere landen komt een einde.

Het hemels Vaderland, het koninkrijk der hemelen blijft bestaan. Wij kijken uit naar de komst van de Here Jezus.

Romeinen 11: Abraham is door het geloof gerechtvaardigd. Hij gelooft de belofte van God. Vader van vele volkeren. Hij heeft dat niet meegemaakt. Want niet door de wet is belofte aan Abraham of zijn nageslacht gedaan dat hij een erfgenaam van de wereld  zou zijn, maar door de gerechtigheid van het geloof. Maar ook terwille van ons, aan wie het zal worden toegerekend, aan ons namelijk die geloven in Hem Die Jezus, onze Heere, uit de doden opgewekt heeft, Die om onze overtredingen is overgeleverd, en opgewekt om onze rechtvaardiging.

Zoals ook David de mens zalig spreekt aan wie God gerechtigheid toerekent zonder werken. Wij zelf kunnen ons heil zelf niet bewerken. Het is genade.

Goede Vrijdag en Pasen ligt achter ons. Het lijden van de Here Jezus om onze zonden, en ons te verzoenen met de Vader. De opstanding uit de dood. Jezus kon niet in de dood blijven. Hij is immers de Levensvorst.

De Here Jezus is opgevaren naar de hemel. Hij bid en pleit voor ons bij de Vader.  Hij zendt ons de heilige Geest, die ons troost. Ja, de Trooster is gekomen.

                                                                                                                            

——————————-

Het voorjaar nadert, gewassen lopen uit en vogels (in dit geval duiven) leggen eieren.

En het gebeurde na verloop van veertig dagen dat Noach het venster van de ark, dat hij gemaakt had, opendeed. En hij liet een raaf los, die heen en weer bleef vliegen, totdat het water van boven de aarde opgedroogd was. Daarna liet hij een duif  los om te zien, of het water op de aardbodem afgenomen was. Maar de duif vond geen rustplaats voor de holte van haar voet; daarom keerde zij terug naar hem in de ark, want het water stond nog boven heel de aarde. Hij stak zijn hand uit, pakte haar en bracht haar bij zich in de ark.

En hij wachtte nog eens zeven dagen; toen liet hij de duif weer los uit de ark.  En de duif kwam naar hem toe tegen de avond; en zie er was een afgebroken olijfblad in haar snavel; daaraan merkte Noach dat het water op de aarde afgenomen was.

Toen  wachtte hij nog eens zeven dagen. Hij liet de duif los, maar zij keerde  niet meer naar hem terug.

Vroeger hadden wij duiven, tenminste mijn vader en mijn broer. Eerst had mijn broer sierduiven. Mooie sierlijke duiven. De blauwband en de roodband, meeuwtjes waren het. Ze hadden een kuifje. Hagenaars en hoogvliegers had hij en ook een eksterduif. Kroppers vonden we niet mooi, ze zagen  er lelijk uit. 

Later nam hij postduiven en deed mee aan de wekelijkse vluchten. Op punten kon je scoren en prijzen verdienen. De duiven werden aan het eind van het vliegseizoen tot ver in Frankrijk gebracht. Zelfs tot aan Bordeaux.

Duivenliefhebbers stonden op zaterdagmiddag of op zondagmiddag op hun duiven te wachten, met een blikje voer in hun hand en floten om de duiven binnen te lokken.

Duivenliefhebbers ringen hun duiven. Ze staan geregistreerd, voorheen bij de NPO, het Nederlands Postduiven Orgaan..

Je moet een duif op een speciale manier vasthouden. De duivenliefhebber kijkt naar de ogen. Op  een handige manier maakt hij haar snavel open en kijkt in haar keel, naar de kleur of er geen ziekte is. Spreidt haar vleugels uit en telt haar (veer)pennen. Voelt of ze sterk zijn, dat betekent dat het een goede vlieger is. Er wordt op de veertjes van haar borstbeen geblazen om te controleren of de kleur  (vlees) goed en stevig is. Zo kon men zien of ze gezond was.

De doffer (man) en minne (vrouw) vormen een span. Ze broeden in een nestschaal, die ze vullen met tabaksstengels. De duivin legt twee eieren per keer. Samen broeden zij die uit.

De Turkse tortelduif had men vroeger vaak in een kooi, buiten aan de muur.  Van lieverlee liet men ze vrij. Nu zie je overal.

In steden en op pleinen zie je veel postduiven. Ze kunnen voor behoorlijke overlast zorgen. In oorlogstijd verzond men berichten per postduif.

Het bijzondere van een duif is, dat zij geen gal heeft. Er is geen bitterheid in haar. Zij verteert haar voedsel door middel van haar krop, daarom eten zij grit, dat is gemalen schelp.

En toen de dagen van Maria’s reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij Hem naar Jeruzalem om Hem de Heere voor te stellen, zoals geschreven staat in de wet van de Heere, al wat mannelijk is dat de moederschoot opent, zal heilig voor de Heere genoemd worden en om een  offer te brengen volgens wat gezegd is in de wet van de Heere, een paar tortelduiven of twee jonge duiven.

Johannes doopt Jezus

En het geschiedde, toen al het volk gedoopt was, en Jezus ook gedoopt was en aan het bidden was, dat de hemel geopend werd. En dat de Heilige Geest  op Hem neerdaalde in lichamelijke gedaante als een duif. En er  kwam een  stem uit de hemel die zei: U bent Mijn geliefde Zoon,  in U heb Ik Mijn welbehagen.

———————————

Bijzondere vrouwen.

Welke vrouw is bijzonder in jouw leven?  In mijn geval is dat Diny en mijn moeder, die ik maar 21 jaar heb gekend. Door de bloedband is dat voor velen hun dochter(s) en hun zuster(s).

Door je huwelijk is dat je schoonmoeder. In mijn geval was dat Diny haar 2e moeder. Een lieve vrouw, ze is oud geworden. Ze zei dat ze blij was met   haar geloof in God en dat ze wachtte totdat de engelen haar zouden komen halen. Op een zondagmorgen is dat ineens gebeurd.

Er zijn vrouwen op te noemen van vroeger en van vandaag. Toen ik nog een jongen was, zag ik op het journaal de koningin van Tonga. Koningin Salote (Charlotte), ze was op staatsbezoek in Engeland bij de toen jonge koningin Elizabeth. Het opmerkelijke was haar grote omvang. Met verbazing keek ik daar naar. De jonge Elizabeth van toen zit nu bijna 70 jaar op de troon. Een oude sterke vrouw.

Je kunt onze koninginnen noemen. Koningin Maxima omarmde onlangs een vrouw, die weet dat ze gaat sterven. Toen zag je een moeder in haar.  Onze prinsessen zijn mooi en nog jong.

Christine Lagarde is sinds een paar jaar voorzitter van de Europese Centrale Bank, daarvoor was zij directeur van het Internationaal Monetair Fonds. Dan moet je heel wat in je mars hebben.

Angela Merkel is van 22 november 2005 tot vermoedelijk eind van dit jaar bondskanselier van Duitsland. Ze heeft veel politici  zien komen en gaan, vooral gaan …..
“Wir schaffen das”, is een bekende uitspraak van haar.

Benazir Bhuto was twee maal premier van Pakistan (democratisch gekozen), maar zij is vermoord door extremisten. Het was toen al (eind vorige eeuw) heel bijzonder dat een vrouw in een islamitisch land de verkiezingen won.

Indira Ghandi was premier van India van een immens groot land, qua de bevolking, meer dan een miljard inwoners. Zij volgde haar vader Pandit Nehru op. Zij is ook door een aanslag op haar leven omgekomen.

Evita Perón zij was getrouwd met Juan Perón de president van Argentinië. Zij had veel macht en invloed op het regeringsbeleid.  Velen kennen het lied over haar:
“Don’t cry for me Argentina”.

Over beroemde filmsterren en zangeressen weet ik niets te vertellen.

Ode aan de vrouwen, die er alleen ‘voor’ stonden of ‘voor’ staan, voor hun  gezin. Vroeger was dat vaak met veel kinderen. Ze moesten of moeten vaak  een vader en moeder tegelijk zijn.

Debora, Jaël, Martha, Maria en Dorcas, hun namen vinden we in de Bijbel.

Eva, Sara, Rebekka, Lea, Rachab, Ruth, Bathseba staan in de lijn van moeders (voorouders) van Jezus, de Zoon van God.  Maria is Zijn moeder.

Hanna een oude profetes, die heel lang weduwe was, diende God  onafgebroken in de tempel, met vasten en bidden, nacht en dag. Zij kwam bij Simeon staan toen Jozef en Maria, Jezus in de tempel brachten en zij loofde mede God en sprak over Hem tot allen die voor Jeruzalem verlossing verwachten.

———————————————–

Steden

Er wonen op de aarde veel mensen, het moeten er wel meer dan 7 miljard zijn. Ze wonen voornamelijk in steden. Miljoenensteden!

Ik denk dan b.v. aan Peking (Beijing tegenwoordig), Sjanghai, Nangkin en Kanton in China.
Tokio en Osaka in Japan.
India met meer dan 1.3 miljard inwoners heeft ook grote steden. Dehli,
Calcutta, Bombay, Madras en Bangalore om wat op te noemen.
Ze hebben nu wel een andere naam.

In Afrika zijn Caïro, Cassablanca, Lagos in Nigeria, Johannesburg en
Kaapstad erg groot.Australië heeft Sydney en Melbourne als miljoenensteden. 
Brazilië heeft meer dan tien miljoenensteden, waarvan Sao Paulo wel
de grootste stad ter wereld genoemd wordt. Los Angelos, Chicago en
New York zijn steden in Amerika, die heel bekend zijn.

In Europa kan ik Londen, Parijs, Rome, Madrid, Berlijn en Moskou opnoemen, maar er zijn er veel meer. In ons land is  Amsterdam en Rotterdam wel groot, maar het zijn geen miljoenensteden.

Een stad heb ik nog niet genoemd en dat is Jeruzalem! De stad is erg oud.

In Genesis; 14: 18-24 wordt de naam Salem genoemd. Abrahams
ontmoeting met Melchisedek. Hij was de koning van Salem. Hij zegent
Abram. In II Samuël 5: 6-16 David verovert Jeruzalem. De stad heette toen Jebus. Het was een burcht
die niet in te nemen was. Ook niet door het volk Israël (onder leiding van Jozua) toen heel het land Kanaän veroverd moest worden. Toen David koning werd, veroverde hij die burcht en ging er wonen
en noemde die toen: Stad Davids.

De naam Jebus en Salem werden samengevoegd. Jebus-Salem oftewel Jeruzalem.

In Psalm 76:3 wordt Salem gebruikt als synoniem voor Zion.

David trof voorbereidingen voor de bouw van de tempel op de dorsvloer van de Jebusiet Arauna. Hij kocht die van hem. David had zwaar gezondigd tegen de Here, door de volkstelling. Zijn geweten klaagde hem aan. Hij bouwde er een altaar en bracht er brandoffers en vredeoffers. Toen liet de Here zich verbidden.

Koning Salomo bouwde de tempel op de berg Moria. Nadat de bouw van de tempel voltooid was ging de Here God er wonen.

II Kronieken 5 en 6  De inwijding van de tempel. Salomo bad tot God ten overstaan van heel het volk. Nadat hij zijn gebed geëindigd had, daalde vuur    uit de hemel neer en verteerde het brandoffer  en de slachtoffers, en de heerlijkheid des Heren vulde het huis.

De Zoon van David zal op de troon in Jeruzalem zitten en voor eeuwig regeren. Jezus zegt: Zoek eerst het Koninkrijk van God.

In Openbaring 21: 9 -27 wordt geschreven over het nieuwe Jeruzalem. “En hij voerde mij weg in de geest op een grote hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan. Zij had de heerlijkheid van God, en haar uitstraling was als een kristalheldere  steen jaspis. Zij had een grote en hoge muur met twaalf poorten, en bij die poorten twaalf engelen. Ook waren er  namen opgeschreven, namelijk van de twaalf stammen van de Israëlieten.  En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want daar zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen.

Ben je nieuwsgierig geworden, wat er allemaal over het nieuwe Jeruzalem  wordt geschreven, lees dan de Bijbel.

———————————————-

Wolken

Op een lichte wolkenwagen werd de Heer van de aard gedragen.
Wolkenluchten en wolkenformaties.
Wolken ontstaan hoofdzakelijk door verdamping van water.
Vooral wanneer een land aan zee ligt, zoals ons land. Zeewater, water uit rivieren, kanalen en beekjes verdampt en geven een hoeveelheid waterdamp. De zon warmt het aardoppervlak op. Warme lucht heeft een kleinere dichtheid dan koude lucht en stijgt naar boven. Thermiek wordt dit proces genoemd. De stijgende lucht koelt hoger in de atmosfeer af en de waterdamp condenseert. Wanneer waterdamp condenseert spreken we van wolken. Wolken bestaan dus uit microscopisch kleine waterdruppels of hoe hoger in de atmosfeer uit ijskristalletjes.

Wolken hebben allemaal namen. Latijnse namen. Hoe  zien ze eruit, hoe hoog hangen ze en wat brengen ze? Mooi weer, regen, noodweer of sneeuw?  Wolken ‘lezen’ en je weet wat het weer brengt. In 1802  heeft de Brit Luke Howard een indeling van wolken met Latijnse namen gemaakt.
Tot op heden wordt dit systeem door meteorologen nog steeds gebruikt.
Vier soorten wolken waar we uit kunnen halen welk weer het wordt.

Cirrus:        De wolken zijn vezelig en hebben haarstructuren.
Cumulus:   Veel wolken of een stapel wolken.
Stratus:      Een horizontale laag of een op een soort kleed of tegelvloer gelijkend.
Nimbus:     Wolken die regen brengen.

Om te zien wat voor een wolk het is, is de hoogte belangrijk.
Elke hoogte heeft zijn eigen specifieke wolken. Grofweg gezegd kan er een indeling gemaakt worden op hoogte:

lage bewolking (stratus en nimbus)
middelbare bewolking (cumulus en stratus)
hoge bewolking (cirrus)
Verticaal ontwikkelde bewolking.

Soms kun je uit wolken figuren halen. Je kunt er lang naar kijken en van genieten. Er zijn een paar bekende gezegdes:
Ochtendrood: brengt regen in de sloot.
 Avondrood: Mooi weer aan boord.

Soms is er een gaatje in het wolkendek waardoor de zon kan schijnen en dat er dan een lichtstraal op de aarde valt. Ik heb een paar keer  van familieleden gehoord, die bij een begrafenis waren, dat er een lichtstraal naar beneden kwam. Misschien heeft u  dat zelf meegemaakt. Een knipoog uit de hemel. Hoop!


1 Koningen 18: 43-45 Daarop zei Elia tot zijn knecht, klim omhoog, zie uit naar de zeekant. Hij klom omhoog en zag uit, maar zei: Er is niets.
Daarop zei hij: Ga weer. Tot zeven maal toe. Bij de zevende maal nu zei hij: Zie, een wolkje als een mans hand stijgt op uit de zee. Toen zei Elia: Ga heen, zeg aan Achab: Span in en daal af, laat de stortregen u niet ophouden. Toen in een oogwenk, werd de hemel zwart van wolken en wind, en er viel een zware stortregen.

Handelingen 1: 8-11  Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. En nadat Jezus dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen en een  wolk onttrok Hem aan hun ogen.

Jezus moest naar de hemel gaan om ons een plaats te bereiden en ons de heilige Geest ( de Trooster) zenden.

Op een lichte wolkenwagen
Wordt de Heer van ‘d aard gedragen
Vaart Hij op naar ‘s hemels troon,
Vaart Hij op naar ‘s hemels troon.
Alles moet voor Hem zich buigen
iedere tong Zijn lof getuigen
En Hem eren als Gods Zoon,
En Hem eren als Gods Zoon.

————————————-

Als kind zat ik op de lagere school (zoals dat toen nog heette). Het was de
Isaäc da Costa school. Een christelijke lagere school in Zwolle. Onlangs vroeg ik me af: wie was die man nou eigenlijk.

Isaäc da Costa kwam uit een welgesteld joods bankiersgezin. Hij werd geboren op 14 januari 1798 en was van Portugees joodse afkomst. Hij volgde de Latijnse school en werd op vijftienjarige leeftijd lid van het    Israëlitisch genootschap ‘Concordia Crescimus’,een letterkundig genootschap. Zijn leraar Hebreeuws, Mozes Lemans, bracht hem in contact met Willem Bilderdijk, wiens leerling hij werd en kwam onder invloed van hem, de grote tegenhanger van de Verlichting.

Isaäc schreef liederen en politieke poëzie: zo heeft hij ook geschreven voor ‘Nederlandsche Stemmen’, een tijdschrift van het Rèveil. (Opwekking van het gereformeerde denken en handelen).
Zelf meende Isaäc da Costa dat zijn levensroeping het bestuderen van theologie, letterkunde en geschiedenis was.
Hij promoveerde in 1818 in de rechten en in 1821 in de letteren. Isaäc was vurig in het belijden van zijn godsdienst. Eerst was hij orthodox-joods, maar later is hij een orthodox- protestants christen geworden. Dat maakt hij in 1822 na de dood van zijn ouders bekend, om hen daarmee niet te kwetsen.
Hij vormde later met een groepje vrienden het Nederlandse Rèveil, een beweging die de samenleving wilde terugbrengen onder de heerschappij van Christus. Hiermee openden hij en zijn vrienden, Johannes Haefkens en Willem Clercq een nieuwe wereld voor de jongeren van toen.

Een belangrijke tegenstander was de katholieke historicus Joachim le Sage ten Broek, die hem in een openbare brief opriep zijn heil te zoeken bij de kerk van Rome. (1823)

Da Costa’s bekendste werk is de geruchtmakende brochure: ‘Bezwaren tegen de geest der Eeuw.’
Hij bepleit een dominantie van het protestantse christendom in het openbare leven en hij betreurt de dominantie van Verlichting. (denk aan het Liberalisme en het vrije denken, vrijzinnigheid).
Waar de ‘verlichters’  in de geschiedenis vooruitgang zien, daar ziet dat Costa achteruitgang.
Hij riep in die kringen veel weerstand op.  ‘Da-Costiaans’ heeft in zijn tijd in Nederland als scheldwoord gegolden.

Isaäc trouwde op 5 juli 1821 met zijn nicht Hanna Belmonte. Zes dagen later werd het huwelijk ingezegend in de synagoge. Samen gingen ze op 20 oktober 1822 over naar het christendom door zich te laten dopen in de Pieterskerk te Leiden.
Het echtpaar kreeg negen kinderen, van wie slechts drie de volwassenleeftijd bereikten.

Je kunt ervan spreken dat zij Messias belijdende joden waren.

—————————————————-

Als je in de Bijbel leest dan kom je namen van maanden tegen die niet lijken op de namen van de maanden die wij kennen, bijvoorbeeld: nisan of adar. 
De godsdienstige kalender is gebaseerd over wat in de Thora door God aan Mozes en Aaron is opgedragen. God zei tegen hen, toen nog in Egypte: ‘Voortaan moet deze maand bij jullie de eerste maand van het jaar zijn‘.
Exodus 12: 1-2
Dit had betrekking op de uittocht uit Egypte door de Israëlieten die in de lente plaatsvond. Deze indeling begint zodoende in het voorjaar.

God stelde toen het Pascha in.

De Joodse maanden: 

nisan valt in maart/april  

iar valt in april/mei         

sivan valt in mei/juni 

tammoez valt in juni/juli  

av valt in juli/augustus  

eloel  valt in augustus/september

tisjri  valt in september/oktober        

chesjvan  valt in oktober/november

kislew valt in november/december 

tevet  valt in december/januari

sjevat valt in januari/februari            

adar valt in februari/maart

adar II  (schrikkeljaren)  valt in maart/april   

De Joodse feesten lezen we in Leviticus 23. Br. Piet Hopman heeft ons daarover een beknopt overzicht gegeven:
Het begint met het Pascha, in maart/april, gevolgd door het wekenfeest.
Bij ons bekend als Pinksteren, de 50e dag.
1: Rosh Hahana, hoofd van het jaar. De eerste dag van de maand tisjri
(ca. september) Nieuwjaar! Dat is nu 5781
2: Voorbereiding van tien dagen tot Jom Kippoer, Grote Verzoendag.
3: Op de 15e dag begin van het Loofhuttenfeest. Zeven dagen lang woont
het volk in Loofhutten. 7e dag is de grote dag van het feest.
4: Op de 8e dag is het Simchat Torah, vreugde van de wet. Gevierd wordt de grote vreugde vanwege de woorden van de Here in boekrollen beschreven.

Wat moet het een vreugde voor ons zijn om God te kennen, door te lezen inZijn Woord. En te weten dat Zijn Woord waarheid is.
Wat moet het een vreugde voor ons zijn, dat Hij ons liefheeft.
Wat moet het een vreugde voor ons zijn, dat Hij ons Zijn Zoon gegeven heeft om ons te verzoenen met de Vader, door Zijn lijden aan het kruis op Golgotha.
Wat moet het een vreugde voor ons zijn, dat Jezus is opgestaan uit de dood.
Hij kon immers niet in de dood blijven, Jezus is immers de Levensvorst!
Wat moet het een vreugde voor ons zijn, dat Jezus is opgevaren naar de
hemel om ons daar een plaats te bereiden en dat Hij ons de heilige Geest
(de Trooster)  heeft gegeven.

Wat moet het een vreugde zijn om te weten de dat we een eeuwige
toekomst hebben.

Je kunt het woord ‘ons’  ook vervangen door het woord ‘mij’ of ‘je’.

——————————————

TAAL

In onze taal zitten heel wat werkwoorden en ook bijzondere. Denk maar eens aan ‘lopen’. Ergens naar toe gaan, je doel bereiken. De wedstrijd lopen. Van A naar B gaan.

‘Liefhebben’ en ‘houden van’ zijn belangrijke werkwoorden in ons leven, net als ‘carrière maken’ en ‘winst maken’. Winst maken is voor veel mensen het ultieme doel tijdens hun aardse bestaan, maar  voor anderen is het een bijzaak.

‘Slapen’ is ook een werkwoord, je kunt er ‘s nachts heel druk mee bezig zijn, vaak urenlang.

‘Tasten’ is een werkwoord wat je liever niet wilt doen. Het heeft vaak te maken met onzekerheid, n.l. in het duister tasten.

Je ogen de ‘kost geven’ of goed uit je ‘doppen kijken’ zijn toch heel bijzondere werkwoorden en gezegdes.

Voor een buitenlander moet dat heel raar zijn.

‘Opereren’ is een werkwoord wat voorkomt in een ziekenhuis of een oogkliniek. Je bv laten opereren aan je ogen i.v.m. staar. Zodat je weer letterlijk helderziend wordt.

Het werkwoord ‘sparen’ komt vooral veel voor in Nederland. Zo Calvinistisch als we zijn.

Het werkwoord ‘repareren’ is een vak. Het werkwoord ‘herstellen’ is fijn.

Het werkwoord ‘genezen’ is wat God doet.

Het werkwoord ‘terugvinden’, (relaties), daar moet om gebeden worden.

Tegenover het werkwoord ‘rouwen’ staat het werkwoord ‘troosten’.

Veel mensen zijn bezig met het werkwoord ‘zoeken’. Zoeken b.v. naar rust, vrede, geluk en liefde. Hoe en waar vind je dat?

Belangrijk in ons leven zijn de werkwoorden: ‘ademen’, ‘eten’ en ‘drinken’.  Als we dat niet deden konden we niet leven.

‘Leven’ is een belangrijk werkwoord net als de werkwoorden ‘geloven’, ‘horen’ en ‘zien’. ‘Zwijgen’  is een kunst.

‘Bidden’ is een werkwoord om God te ontmoeten en ‘knielen’ is een werkwoord om respect en eerbied aan God en Zijn Zoon te tonen.

Het werkwoord ‘eren’ is om Zijn naam groot te maken.

Veel mensen geloven in God, maar er zijn ook mensen die zeggen: ‘God bestaat niet’. Zij geloven niet in de schepping, maar wel in de evolutie en de oerknal. Dus toch gelovig. Hoe tegenstrijdig kan men zijn.

Wat God zegt wordt niet geloofd, maar wat ‘wetenschappers’ (sterfelijke mensen) zeggen, wordt wel geloofd. Het zijn veelal aannames, gissingen van wat wetenschappers beweren.

De vreze des Heren is het begin der wijsheid en het kennen van de Hoogheilige is verstand.

God heeft ons oren gegeven om te horen, ogen om te zien. Zijn Woord om Hem te leren kennen (Zijn verborgen omgang vinden) en een hart om Hem lief te hebben. God heeft ons ‘leven’ gegeven.

Jezus zegt; “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe”. Dus toch geluk, rust en vrede vinden! Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het  bewijs der dingen, die men niet ziet.

Het werkwoord ‘geloven’ in gebiedende wijs: “Geloof Thomas”, zei Jezus.

“Zalig zij, die niet gezien hebben en toch geloven”.

————————————————

Basiliek en Odeon in Efeze.

Op een zonnige morgen, het is vroeg in de ochtend, gaan Diny en ik met nog een paar mensen naar Efeze. Het wordt een lange rit. Het hotel in Bodrüm waar we verblijven geeft ons een ontbijtpakket mee. De bus waarmee wij gaan zit vol met Poolse toeristen. Zij worden begeleid door een Pools sprekende gids. Wij zijn slechts met zes Nederlanders. Het Turkse reisbureau heeft voor ons een Nederlandstalige gids meegegeven, het is Djengiz. Hij zegt dat hij uit België komt, dat zijn vader Turks is en dat zijn moeder een Vlaamse is. Hij vertelt dat we zullen ontbijten bij het Bafa Gülü meer. Na een lange tocht komen we er aan. Het uitzicht over het meer is prachtig. Op een terras staan langgerekte tafels, waar we ons brood kunnen eten. Koffie of thee moet je kopen. We hebben niet veel tijd, want de rit naar Efeze is nog lang. Tegen het middaguur komen we er aan.

Het is er warm. Je moet water bij je hebben, een pet dragen en een zonnebril ophebben. Efeze is bij veel mensen bekend. Denk aan het Bijbelboek Efeziërs. In  Handeling 18, 19 en 20 wordt Efeze genoemd. Paulus heeft er een gemeente gesticht. Hij heeft er drie jaar gewerkt. Ook Aquilla en Priscilla woonden hier een ook Apollos. De apostel Johannes heeft hier ook gewerkt. Je denkt sporen van Paulus en Johannes terug te zien, maar niets is minder waar.

De twee volken die er woonden, de Mesopotamiërs en Sumeriërs trokken naar het westen van Anatolië, waar de Hethieten woonden. Anatolië is het land waar de zon opkomt, het is het centrale gedeelte van Turkije. Veel meer volken kwamen naar dit gebied, b.v. de Lyciërs en Lydiërs. Ook andere volkeren, de Turken uit het verre oosten, de Seldjoeken. Turkse volkeren uit de centraal Aziatische steppen, zoals nu de huidige Turkmenen, Afghanen en Azerbeidjanen”.

Voordat we verder lopen begint Djengiz over Nicea te vertellen en wijst het op een kaart aan, waar het lag. “Het concilie van Nicea was in het jaar 431. Toen werd erkend dat Jezus God is, dat de heilige Geest God is, de Drie-eenheid van God”.Ik vond het zo opmerkelijk, dat hij dat vertelde, want hij zei, dat hij niet gelovig was. Toch zal hij van huis uit christelijke- en moslimwaarden hebben meegekregen. Hij vertelde dat de christenen stiekem hun geloof beleden,maar in werkelijkheid werden ze vervolgd. Ook in Efeze.

Djengiz wijst op rioleringsbuizen, die er toen al waren. We komen in een Basiliek, die 160 m. lang is. Het gebouw diende als rechtbank, als staats-agora (markt), maar ook als beursgebouw. Basiliek is een bouwstijl en diende later als voorbeeld voor de bouw van kerken. We komen bij het Odeon. Het dak en de muren zijn er niet meer. Er konden vijftienhonderd  mensen zitten. Het was in het halfrond gebouwd. Het diende als Senaatsgebouw en het was versierd met leeuwenklauwen en stierenkoppen. Het betekende: macht.

Het openbare badhuis is een ruïne. Ook waren er openbare toiletten, waar men zijn behoefte kon doen. Ze zijn gerestaureerd. De gaten zijn zichtbaar. Men zat gewoon naast elkaar zonder enige afscheiding. Door een afwateringssysteem werd het weggespoeld. De Romeinse keizer liet er belasting over heffen.

Efeze heeft een lange hoofdstraat, de Kuretenstraat, die drie km lang is en geplaveid is met marmer. ( kureet betekent priester). Aan deze straat vind je veel bezienswaardigheden en officiële gebouwen.  Aan weerszijden staan zuilen, strakke zuilen, Kureten zuilen, maar ook Dorische, Ionische en Corintische. Paulus en Johannes, maar ook Lucas moeten hier gelopen hebben en hun hoofd geschud hebben vanwege de vele afgoderij.

Er staat een tempel, die was gewijd aan keizer Dominitianus, hij noemde zichzelf een god. Hij werd vermoord in het jaar 96. De apostel Johannes die door hem naar Patmos was verbannen, kwam weer vrij en kon terugkeren naar Efeze.

Het grote antieke amfitheater lopen we binnen. Het is halfrond en het heeft 24.000 zitplaatsen. We gaan ergens zitten en beelden ons in, hoe dat geweest moest zijn, toen Paulus hier was. Demetrius de zilversmid hitste het volk tegen Paulus, Gajus en Aristarchus op, omdat de mensen zich bekeerden en zij hun handel (het maken van zilveren tempeltjes van de godin artemis) verloren zagen gaan.

We zijn verder gelopen en hebben nog meer altaren en tempels van afgoden gezien. Je komt tot de ontdekking, dat Paulus het niet gemakkelijkhad, tegen de stroom in te gaan om het het evangelie te brengen. Niet alleen in Efeze, maar in veel meer plaatsen, die ons wel bekend zijn.

————————————————

In mijn dagboekje las ik, “Een ieder, die gelooft, dat Jezus de Christus is, is uit God geboren.” Toen ik dat las werd ik blij. Het staat in 1 Johannes 5, vers 1 Ik pakte de bijbel en zocht de tekst op. De gehele tekst is: Een ieder, die gelooft, dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder, die Hèm liefheeft, die deed geboren worden, heeft (ook) degene lief, die uit Hem geboren is.

God liefhebben, Jezus liefhebben…….. dat is iets waar veel mensen zich mee bezig houden. Heb ik God…, heb ik Jezus genoeg lief? Kom ik niet tekort? Ben ik oprecht?

Als je iemand liefhebt, dan wil je hem of haar graag zien, van aangezicht tot aangezicht.

Ik heb eens een verhaal gehoord dat kinderen op school van hun juf een afbeelding van God moesten tekenen. Ik vroeg me af hoe ik dat zou doen, maar wist al gauw hoe ik het zou doen. Een stip met een potlood op een vel wit papier. De stip is de aarde met de gehele mensheid en het heelal. Het grote overige is God.

Mensen hebben geprobeerd een afbeelding van Jezus te maken. In de Rooms Katholieke kerk zie je  afbeeldingen van Jezus aan het kruis. Het is allemaal ontsproten uit het brein van de mens. Als je van Jezus houdt, dan wil je Hem graag zien. Tijdgenoten van Jezus hebben Hem gezien. De apostelen, Maria en Jozef. Zijn broers en meer dan vijfhonderd mensen na Zijn opstanding uit de dood.

Veel kunstschilders hebben geprobeerd een afbeelding van Jezus te maken. Leonardo da Vinci maakte ca. 1500 een portret van Christus, dat bekend staat als Salvator Mundi (Verlosser der wereld). Het is kleurrijk met die van Rembrandt vergeleken. Het doek is in 2017 verkocht voor ruim 450 miljoen dollar. Het hangt nota bene in het museum: Abu Dhabi Louvre, in de Verenigde Arabische Emiraten.

Rembrandt van Rijn maakte acht schilderijen met het hoofd van Jezus. Hij gebruikte voornamelijk de kleuren bruin en zwart. Niet erg kleurrijk dus, maar wat opvalt is de bewogenheid, die Rembrandt in Zijn ogen heeft gelegd. De schilderijen lijken erg op elkaar.   Twee zijn er in Nederland, n.l., in het Bredius Museum in den Haag en in het Bijbels Museum in Amsterdam, maar er hangt er ook een in het Abu Dhabi Louvre. Het is bijzonder dat juist afbeeldingen van Jezus in dat land te zien zijn!

We hebben het lijden van Jezus herdacht, de opstanding uit de dood (Pasen) van Jezus gevierd. Hij is opgevaren naar de hemel en Jezus heeft ons de Trooster gestuurd.

Schilderijen met het hoofd van Jezus zijn in de ‘westerse wereld’  niet zoveel waard, omdat ze ‘religieus’ zijn en niet van deze tijd, maar voor ons en voor mij mag Jezus meer dan alles waard zijn!

————————————————

Bergen

In den beginne schiep God de hemel en de aarde. God maakte het uitspansel en Hij scheidde de wateren die onder het uitspansel waren, van de wateren die boven het uitspansel waren, van de wateren; en het was alzo. God noemde het uitspansel hemel en God  zei: Dat de wateren onder de hemel op één plaats samenvloeien en het droge te voorschijn kome; en het was alzo. God noemde het droge aarde en de samengevloeide wateren noemde Hij zeeën.

We weten dat het droge land niet vlak is, maar reliëf heeft. In dat reliëf zit behoorlijk verschil. Er zijn heuvelen en bergen. Ook veel hoge bergen. Veel bergen hebben een naam, vaak omdat ze markant zijn en een ontzagwekkende hoogte hebben. We weten dat ze een bomengrens hebben, daarna is er wat struikgewas en dan nog lagere plantengroei. Als de vegetatie ophoudt, dan zijn er  korstmossen, sneeuw of ijs.

Van sommige bergen zeggen we: ‘daar ligt eeuwige sneeuw’.

Heuvelen zijn liefelijk, bedekt met groene weiden, met korenvelden of druivenranken. Op sommige bergruggen doet men aan terrasbouw, een mooi aanschouwelijk gezicht.

In de Alpen heb je bijvoorbeeld de Mont Blanc, de hoogste berg van Europa. De Matterhorn is bij velen bekend, de bergtop is vaak in wolken gehuld. De Junkfrau en de Eiger kennen velen.

In Spanje zijn bijvoorbeeld, de Mulhacèn en de Spico Valeta de hoogste bergtoppen. Ze liggen namelijk in de Sierra Nevada. Gineke, Diny en ik hebben er eens in een zomer nog sneeuwresten gezien. De Teide is de hoogste berg van Spanje, maar die ligt op het Canarische eiland Tenerife.

De Elbroes is de hoogste berg van het Kaukasusgebergte.

De Himalaya spreekt echt tot onze verbeelding, met de hoogste bergtop de Mont Everest, die meer dan 8800 m. hoog is.

In Noord-Amerika zijn de Rocky Montains, die zich helemaal uitstrekken door Midden-Amerika naar Zuid-Amerika, die daar het Andesgebergte wordt genoemd.

In Israël zijn ook bergen, bergen die niet zo hoog zijn, maar waarover we toch wel eens gelezen hebben, nl. de Ebal en de Gerizim.

De berg Gerizim is een berg in Samaria. Daar werden de zegeningen van Israël uitgesproken. De Gerizim is een der bergtoppen van het gebergte Efraïm, tegenover de berg Ebal gelegen. De Gerizim is 881 mtr. hoog, 59 mtr. kleiner dan de Ebal.

De Ebal is noordelijke bergtop van het gebergte Efraïm. Gerizim heet de zuidelijke.

Mozes duidde hun ligging aan, toen het volk Israël in de vlakke velden van Moab gelegerd was: Deut.11: 30  “liggen zij niet aan de overzijde van de Jordaan achter de westelijke heerbaan, in het land der Kanaänieten, die in de vlakte wonen, tegenover Gilgal bij de terebinten van More?

Deut.; 11: 29  “Wanneer nu de Here, uw God, u gebracht zal hebben in het land, dat gij in bezit gaat nemen, dan zult gij de zegen uitspreken op de berg Gerizim en de vloek op de berg Ebal.

Deut. 11: 26 t/m 28a “Zie, ik houd u heden zegen en vloek voor: zegen, wanneer gij luistert naar de geboden van de Here, uw God, die ik u heden opleg, maar vloek, indien gij naar de geboden van de Here, uw God niet luistert en afwijkt van de weg die ik u heden gebied.

Op de rotsheuvel Golgotha (schedelplaats), daar stierf Jezus voor onze zonden. Hij maakte daar de weg vrij voor ieder die in Hem gelooft, naar Zijn hemels Koninkrijk.

————————————————

Water

Water komt in de natuur voor in drie verschillende hoofdfasen: als vloeistof,
als vaste stof en als damp. Bij kamertemperatuur is water een vloeistof
zonder specifieke kleur en geur.
Al het leven op aarde bestaat grotendeels uit water en het is ervan afhankelijk. Op de aarde komt ongeveer 1.400.000.000 km3 water voor. Hiervan bevindt zich 97% als zout water in de oceanen en zeeën.  De rest is onderverdeeld in zoet en zout grondwater, in ijs, in oppervlaktewater zoals meren en rivieren
en waterdamp in atmosfeer. Water bedekt 71% van het aardoppervlak.

We mochten deze zomer ervaren als een droge en warme zomer, waar bijna geen regen viel. De zon stond als een koperen ploert te branden. Hij “beet”
veel planten stuk. Landbouwgebieden moesten beregend worden door de agrariërs, want er moet gegeten worden.
In het nieuws werd gezegd, dat we ons geen zorgen hoeven te maken over ‘ons’ drinkwater. Het water dat uit de Rijn komt werd vooral doorgesluisd naar
de IJssel. Dat water komt in het IJsselmeer terecht. Een groot waterbassin.
Ook wordt er meer zoet water in de rivieren naar het westen doorgesluisd
om het oprukkende zoute water een halt toe te roepen. Dijken worden
gecontroleerd of ze nat genoeg zijn anders worden die beregend. Denk b.v.
aan de dijk in Wilnis in 2003, daar was toen een dijkdoorbraak in het
gortdroge land. Technisch gezien is men in Nederland tot veel in staat.

Met koning Achab van Israël was dat anders. Samen met Obadja liep hij
naar bronnen te zoeken of naar beekjes waar misschien nog wat water in
stond. Achab diende Baäl. Het was een gruwel in de ogen van de Here.
( 1 Kon. 17: 1-6) Toen zei de Tisbiet Elia, uit Tisbe in Gilead, tot Achab:
Zo waar de Here, de God van Israël, leeft, in wiens dienst ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen zijn, tenzij dan op mijn woord. Daarna kwam het woord van de Here tot hem: Ga vanhier, ga oostwaarts en verberg u bij de
beek Kerit, die in de Jordaan uitmondt. Gij kunt uit de beek drinken, en Ik heb twee raven geboden u daar van spijs te voorzien.
(I Kon. 17: vers 7) Na verloop van tijd droogde de beek uit, omdat er geen
regen in het land gevallen was.
( I Kon. 18: 1) Toen er geruime tijd verstreken was, kwam in het derde jaar
het woord des Heren tot Elia: Ga heen, vertoon u aan Achab, want ik zal
regen op de aardbodem geven.
( I Kon. 18: 16-18) Toen ging Obadja Achab tegemoet en berichtte het hem, waarop Achab Elia tegemoet ging. Zodra Achab Elia zag, zei Achab tot hem:
Zijt gij daar, gij, die Israël in het ongeluk stort? Doch hij zei: Ik heb Israël
niet in het ongeluk gestort, maar gij en uws vaders huis, doordat gij de geboden des Heren hebt verzaakt en de Baäls zijt nagelopen.

We kennen de geschiedenis van Elia en de Baäl priesters op de Karmel.
Elia hoefde slechts één gebed te doen en dat werd verhoord.

Wij mogen ook bidden voor regen en voor nog veel meer, maar we
mogen danken en God eren en loven, Zijn naam groot maken.
Er zit kracht in het gebed.

————————————————

Bidden, daar zit wat in.

De Bijbel is het woord van God en het Woord van God is Waarheid. De Waarheid moeten we geloven, het maakt vrij en we moeten de Waarheid gehoorzamen, er amen op zeggen.
Het Woord spoort ons aan een relatie met God te hebben. God gaf Zijn
Zoon voor ons, zelfs tot in de dood. We moeten één worden met de dood
van Jezus, met Christus bekleed zijn. Een relatie met Hem hebben. Bidden
is belangrijk in de relatie met Christus.
Om het oneerbiedig te zeggen: steek een stekker in het stopcontact.
We moeten een goed christelijk leven leiden. Ga staan, wees sterk als je
moet strijden. Strijdt in de kracht van God tegen de machten in de hemelse gewesten, in de sterkte van Zijn macht. We zijn krachtige helden met Christus.
Draag de helm van het heil, om begeerte, hebzucht en verkeerde gedachten
te weerstaan.
Het Woord van God is het ‘zwaard’. Er staat geschreven: het is nodig kennis
te hebben van het woord van God.
Neem kennis van het Woord van God, het beschermt je hart. Bid om mijn gedachten te beschermen. Het is je verantwoordelijkheid te bidden om bescherming. Noem de speciale zonden.
Bidt in de Geest. Bidt voor de zendelingen, voor leraars, voor voorgangers, woorden die troosten, die vermanen. Bidt voor het Spreken. Blijf volharden.
We mogen bidden onder dankzegging en de naam van God groot maken.
We mogen God alles vragen in de naam van Jezus. Hij, die voor onze
zonde is gestorven, Hem zij de lof, de eer en de majesteit.

Een levende Gemeente heeft een relatie met God. Om de andere week op donderdag houden we bidstond. Het is noodzakelijk iedere week een gebedssamenkomst te hebben!

En er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan, en hem werd veel reukwerk geschonken om het te geven, met de gebeden van alle heiligen, op het gouden altaar voor de troon. En de rook
van het reukwerk, met de gebeden der heiligen, steeg uit de hand van de
engel voor Gods aangezicht op.

————————————————