ANBI

Naam:                                   Vrije Evangelische Gemeente Emmeloord

RSIN nr:                                822774987

Bankrekening nr.              NL59RABO0346521211

KvK nr:                                    50496611

Postadres:                             VEG Emmeloord

Postbus 1004

8300 BA Emmeloord

Doelstelling:                           
Wij willen een gemeente zijn, waarin ons doel is God te eren en te leven naar Zijn Woord, de Bijbel, door middel van Evangelieverkondiging, bediening van de doop, viering van het Heilig Avondmaal, Bijbelstudie, pastorale zorg en evangelisatie. Onze gemeente staat open voor iedereen, die geestelijk gevoed en bemoedigd wil worden, dus ook voor gasten.

Klik hier: wie wij zijn en wat wij belijden

Beleidsplan:                           
Zondagse kerkdiensten om 10:00 uur in buurthuis “de Erven” Amstelland 2 Emmeloord
Zes maal per jaar viering Heilig Avondmaal
Bediening van de doop aan kinderen en volwassenen
Ook kunnen kinderen opgedragen worden
Wekelijkse bidstonden
Regelmatig ( ongeveer 6 keer per jaar ) Bijbelstudie-avonden
Huisbezoeken aan leden en gasten
Zangavonden en Israël avonden
Deze activiteiten zijn tot opbouw van de gemeente en tot eer van God

De inkomsten worden verkregen d.m.v. vaste vrijwillige bijdragen, collectes en giften ( door leden en gasten )

De inkomsten worden besteed aan:
Honorering voorgangers en organisten
Huur buurthuis “de Erven”, Amstelland 2 Emmeloord
Ondersteuning christelijke doelen via collectes
Kosten orgel en geluidsinstallatie

Beloningsbeleid:                  
Geen van de bestuursleden ontvangt een vergoeding dan wel andere beloning ten behoeve van de verrichtte werkzaamheden voor de VEG Emmeloord, ook geen kostenvergoeding.

Voorgangers / Dominees € 100,00 per spreekbeurt + € 0.28 cent/km
Organisten € 22,50 kostenvergoeding + reiskosten per speelbeurt

Activiteitenverslag:
In het jaar 2020 zijn, door Covid 19, alleen de volgende activiteiten uitgevoerd:
Zondagse kerkdiensten ( vanaf 5 juli 2020 )
Wekelijkse bidstonden
Opnemen van diensten ( maart – juli 2020 ), die via de website beluisterd / bekeken konden worden.

Kerkenraad:

Ouderling / voorzitter               Dhr. J. Visscher

Ouderling / penningmeester Dhr. K. Ruiter

Diaken / secretaris                      Mevr. D.C. Visscher- Quak

Diaken                                                

ANBI 2023 inkomsten

ANBI 2023 uitgaven