ANBI

Naam:                                   Vrije Evangelische Gemeente Emmeloord

RSIN nr:                                822774987

Bankrekening nr.              NL59RABO0346521211

KvK nr:                                    50496611

Postadres:                             VEG Emmeloord

Postbus 1004

8300 BA Emmeloord

Doelstelling:                           Evangelieverkondiging

Wie zijn wij en wat belijden wij 

Beleidsplan:                           Zie doelstelling

Beloningsbeleid:                  Bestuurders krijgen geen vergoeding

ook geen kostenvergoeding

Voorgangers / Dominees € 75,00

per spreekbeurt + € 0.28 cent/km

Organisten € 22,50 kostenvergoeding + reiskosten per speelbeurt

Kerkenraad

Ouderling / voorzitter         Dhr. H. Bolks

Ouderling / lid                         Dhr. K. Ruiter

Ouderling / lid                         Dhr. J. Visscher

Diaken / secretaris                Mevr. D.C. Visscher- Quak

 

Inkomsten ANBI 2019

Uitgaven ANBI 2019