ANBI

Naam:                                   Vrije Evangelische Gemeente Emmeloord

RSIN nr:                                822774987

Bankrekening nr.              NL59RABO0346521211

KvK nr:                                    50496611

Postadres:                             VEG Emmeloord

Postbus 1004

8300 BA Emmeloord

Doelstelling:                           Evangelieverkondiging

Wie zijn wij en wat belijden wij 

Beleidsplan:                           Zie doelstelling

Beloningsbeleid:                  Bestuurders krijgen geen vergoeding

ook geen kostenvergoeding

Voorgangers / Dominees € 75,00

per spreekbeurt + € 0.28 cent/km

Organisten € 22,50 kostenvergoeding + reiskosten per speelbeurt

Kerkenraad

Ouderling / voorzitter            Dhr. C. Colijn

Ouderling / lid                            Dhr. H. Bolks

Diaken / secretaris                Mevr. D.C. Visscher- Quak

Diaken                                         Mevr. M.T. Visser- Meijer

Penningmeester                    Dhr. K. Ruiter

Inkomsten 2018 ANBI

Uitgaven 2018 ANBI