Wie zijn wij?

Wij zijn een groep mensen: mannen, vrouwen en kinderen, die met elkaar een gemeente van Jezus Christus vormen. Wij erkennen Hem als Hoofd van de gemeente en samen vormen wij het lichaam.

Wij weten ons het eigendom van de Here Jezus Christus te zijn en wij belijden te geloven in de Heilige Schriften van het Oude- en het Nieuwe Testament als absolute Godsopenbaring.

Onze gemeente is opgericht op 12 januari 1960 als vereniging tot stichting van een Vrije Evangelische Gemeente in Emmeloord.

De plaatselijke gemeente is geheel zelfstandig (vrije = autonome)

Wat wij geloven:

  • Wij belijden ons geloof in God de Vader en Schepper van het heelal.

En in Jezus Christus de Zoon van God als de Verlosser en in de Heilige Geest als onze Trooster en Onderwijzer.

  • Wij willen met elkaar leren wat het betekent om samen gemeente te zijn naar het voorbeeld dat we in de Bijbel vinden. Daarbij willen wij getuigen van de komst van het rijk van God op aarde.
  • Wij leggen grote nadruk op het persoonlijk geloof van de leden van de gemeente.
  • Alle leden zijn voor het werk in de gemeente verantwoordelijk (het algemeen priesterschap van de gelovige)
  • Wij zijn één in Christus, wij hebben elkaar nodig als broeders en zusters met al onze verschillen.
  • Wij benadrukken een ootmoedige levenshouding en een praktiserende liefde tot God en onze naasten.
  • Wij leven in de verwachting van de komende Christus.
  • Dat Israël het volk van God is en dat Hij voor hen in de toekomst nog een grote taak bereid heeft.
  • Graag reiken wij de hand aan alle mensen, die net als wij in Jezus Christus geloven als hun persoonlijke Redder en Verlosser.