Uitleg logo

Hierbij een uitleg van de symbolen van ons logo:

 De drie cirkels: de cirkel is het symbool voor eeuwigheid, drie ononderbroken cirkels het symbool voor Drie-enigheid.

 Drie cirkels die samen het ichtus symbool voortbrengen.

 De drie cirkels kun je ook zien als samenwerking, verbondenheid en eenheid binnen de gemeente.

 Het witte kruis is het symbool voor de overwinning. Het Licht dat het duister overwint!

 De stralen van links naar rechts beginnend bij het kruis: Jezus is het Licht, de stralen zijn afkomstig van Hem. De stralen die niet meer ophouden sinds het kruis, zijn een teken van de eeuwigheid die op ons wacht. De stralen zijn een teken van beweging (golflengte), als er niets beweegt is er ook geen licht!