Privacy verklaring

Vrije Evangelische Gemeente Emmeloord is een kerkelijke organisatie, die is gevestigd in Emmeloord. Binnen de kerk wordt gewerkt met persoonsgegevens van kerkleden, gasten, medewerkers. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.

Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld bij de kerkleden en gasten voor het goed uitvoeren van de taken die wij als kerk op ons nemen: het bouwen en onderhouden van een gemeenschap die Gods Koninkrijk wil verkondigen en daarbij ook naar elkaar omziet en meeleeft.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoons­gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij

  • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
  • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
  • wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
  • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onder­staande contactgegevens:

Gegevens verantwoordelijke
Naam Vrije Evangelische Gemeente Emmeloord
Postadres Postbus 1004, 8300 BA Emmeloord
Telefoon 0527-697247
E-mail secretariaat@veg-emmeloord.nl