Kerkdienst beluisteren

Zondag 26 november 2023

Voorganger ds. G. de Klein uit Groningen

Organist br. A. van Maldegem sr. uit Emmeloord

Bijbel: Herziene Statenvertaling
Samenzang: Zangbundel Joh. De Heer

33:1 t/m 3 Daar ruist langs de wolken
357:1, 2, en 6 Hoe lief’lijk, hoe vol heilgenot
Welkom en mededelingen Kerkenraad
343: 1 en 2 ‘k Sla d’ ogen naar ‘t gebergte heen
Votum en groet
343: 3 en 4 Zijn wacht, waarop men hopen mag
Gebed
Psalmen 121
80:1 t/m 4 Elk uur elk ogenblik
Verkondiging: ik ga op reis en ik neem mee…!
890:1 t/m 3 Ieder uur, ied’re stap brengt ons nader.
Viering Heilig Avondmaal
Mattheüs 26:26-29
1 Korinthe 11:23-26
Belijdenis-geloofsvragen
458:1 en 2 Liefde was het, onuitputt’lijk
Gebed
Brood
Wijn
Gebedslezing: Psalm 103
19: 1 t/m 4 ‘k Ben reizend naar die stad
Zegen