Kerkdienst beluisteren

Zondag 19 mei 2024

Voorganger br. B. van Weeghel uit Nunspeet
Organist br. A. van Maldegem sr. uit Emmeloord

Johannes de Heer 98: 1, 2 en 3 Samen in de naam van Jezus
Johannes de Heer 132: 1, 3 en 5 Heer! Ik hoor van rijke zegen
Mededelingen kerkenraad
Johannes de Heer 1: 1, 2 en 3  Ruis, o Godsstroom der genade
Stil gebed/Votum en groet
Johannes de Heer 26: 1, 2 en 3   Juicht aarde, juicht alom de Heer
Gebed
1e Schriftlezing: Handelingen 2:1-11
2e Schriftlezing: Efeziërs 5:1-21
Johannes de Heer 960: 1 en 6  Roept uit aan alle stranden
Woordverkondiging met als thema ‘Vol van de Geest; wat is dat
Geest van waarheid en genade (live) – Sela (youtube.com)
Avondmaal:
Johannes de Heer 303: 1 en 3 Jezus, leven van mijn leven
Inzetting avondmaal: Lucas 22: 14 t/m 20 (HSV)
Gebed voor de Avondmaalsviering
Avondmaalsviering
Slotlezing: Handelingen 2: 25 en 26 (HSV)
Dankzegging en voorbede
Opwekking 343 Heilige Geest van God vul opnieuw mijn hart 
Zegen