Welkom

Welkom op de website van de Vrije Evangelische Gemeente Emmeloord

Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek.                   
Romeinen 1: 16   HSV
Kerkdienst beluisteren

Zondag 1 oktober 2023

Israëlzondag

Voorganger br. J van Wijgerden uit Bennekom

Organist br. A. van Maldegem sr. uit Emmeloord

Schriftlezingen uit de NBG 51
Johannes de Heer 705: 1 t/m 5 Is uw leven voor and’ren ten zegen
Johannes de Heer 375: 1 en 3  Ja, elk der vosrsten zal zich buigen
Stil gebed
Votum en Groet
Johannes de Heer 373: 1 en 2  ‘k Zal met mijn ganse hart Uw eer vermelden
Gedicht van Philip Leenman
Gebed
Woord van Bemoediging
1e schriftlezing: Genesis 37: 26-28,  Genesis 42: 7-8, Genesis 45: 1-5
Johannes de Heer 51  Uw woord o God is liefd’ en licht
2e schriftlezing: Mattheüs 26: 15, Lukas 4: 22, 28-29, Mattheüs 24: 30-31
Johannes de Heer 443  Wij prijzen U God, voor de komst van Uw Zoon
Verkondiging
Johannes de Heer 722   Kroon Hem met gouden kroon
Dankgebed en Voorbede
Johannes de Heer 60 ‘k Ben een koninklijk kind
Wegzending en zegen