Welkom

Welkom op de website van de Vrije Evangelische Gemeente Emmeloord

Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek.                   
Romeinen 1: 16   HSV

Kerkdienst beluisteren

Zondag 14 april 2024

Voorganger br. J. van Wijgerden uit Bennekom

Organist br. K. Woudstra uit Emmeloord

Schriftlezing uit de HSV
Liederen uit de bundel van Johannes de Heer

Lied 394 Van U zijn alle dingen
Lied 886 O God als oog en oor ’t aanbidd’lijk wonder
Lied 340: Zingt, zingt een nieuw gezang de Here
Stil gebed
Votum en Groet
Woord van bemoediging
Gebed
Lied 80 Elk uur, elk ogenblik
Schriftlezingen: Micha 4: 1-5  en 1 Johannes 1: 1-7
Lied 254 Jeruzalem, o eeuw’ge gouden stad
Overdenking
Lied 98 Samen in de Naam van Jezus
Dankgebed en Voorbede
Lied 700: Jerusalem, Jerusalem
Zegen