Welkom

Welkom op de site van de Vrije Evangelische Gemeente Emmeloord

Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek.                                             Romeinen 1: 16   HSV

Kerkdienst beluisteren

Zondag 12 januari 2020

Voorganger      br. B. van Weeghel uit Nunspeet

Organist           br. D. Coenen uit Urk


Schriftlezingen uit de HSV

 Johannes de Heer  54 Hoort, Jezus noodt u komt tot het feest  1 t/m 4

Johannes de Heer  633 Komt laat ons zingen al te zaam  1, 2 en 5

Johannes de Heer  300 Geest van God maak in dit uur   2 x

Johannes de Heer 26: Juich, aarde, juicht alom de Heer 1 t/m 4

Lezen 1 Samuel 7:12 Tot hiertoe heb Ik u geholpen

Opwekking 249: Heer wat een voorrecht

Korte geschiedenis van de VEG Emmeloord

Johannes de Heer 51: Uw woord, o God is liefd’ en licht 1 t/m 4

Lezing Jesaja 46: 4   Psalm 18: 32 – 37 Psalm 71: 17 – 22 HSV

Johannes de Heer 893: Luister naar de blijde Boodschap 1 t/m 4

Johannes de Heer 53: Ga niet alleen door ’t leven, vers 1, 2, 5 en 6

Gedicht   Verder gaan van Frits Deubel

Johannes de Heer 928: Ga nu heen in vrede