Welkom

Welkom op de website van de Vrije Evangelische Gemeente Emmeloord


Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek.                                             Romeinen 1: 16   HSV

Kerkdienst beluisteren

Zondag 9 augustus 2020 voorganger br. H, Bijl uit Gorinchem

Organist br. A. van Maldegem uit Emmeloord

Zingen: Johannes de Heer 724: 1, 2 en 3 “Grote God wij loven U”
Zingen: Johannes de Heer 343: 1, 2 en 4  ”’k Sla d’ ogen naar ’t gebergte heen”
Zingen: Johannes de Heer 80: 1 en 3 “Elk uur, elk ogenblik
Schriftlezing: Genesis 13: 1 – 11   14: 1 en 2   8-16    15:1 (HSV)
Zingen: Johannes de Heer 251: 1 en 3 “Vrees niet, Ik ben met u”
Zingen: Johannes de Heer 791: 1 en 5  “Ster, waarop ik schouwe