Welkom

Welkom op de website van de Vrije Evangelische Gemeente Emmeloord


Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek.                                             Romeinen 1: 16   HSV

Kerkdienst beluisteren

Zondag 21 februari 2021

Voorganger ds. B. van Weeghel uit Nunspeet

Organist br. A. van Maldegem sr. uit Emmeloord

Schriftlezing uit de HSV
Liederen uit de bundel van Johannes de Heer

Lied: 149: 1 en 2 Groot is Uw trouw, o Heer, mijn God en Vader  
Intochtslied (staande): 283: 1 en 2 Vaste rots van mijn behoud
Lied:   108: 1 en 2  Leid mij, Heer, o machtig Heiland
Schriftlezing:  Markus 8: 27 t/m 35  
Lied:   18: 1, 2 en 3  Alzo lief had God de wereld
Lied:  303: 1  Jezus, leven van mijn leven  
Slotlied:  303: 3  Heer, Verzoener van mijn zonden