Welkom

Welkom op de website van de Vrije Evangelische Gemeente Emmeloord

Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek.                   
Romeinen 1: 16   HSV

Kerkdienst beluisteren

Zondag 22 januari 2023
Voorganger ds. G. de Klein uit Groningen
Organist br. A. van Maldegem sr. uit Emmeloord

Johannes de Heer 357: 1, 4 en 6 (Ps. 84)

Johannes de Heer 355: 3 (Ps. 21)

Mededelingen Kerkenraad

Johannes de Heer 843:1t/m4 Wij knielen voor Uw zetel neer

Votum en groet

Johannes de Heer 13:1t/m3 Ik wandel in het licht met Jezus,

Gebed

1 Johannes 1:5-9 In het licht wandelen

Mattheus 22:37-40 Liefdegebod

Johannes de Heer 542:1-2-3 Wilt gij van zonde en schuld zijn verlost?

2 Samuel 12:1-5 Nathan bestraft David

Johannes de Heer 382:1t/m5 God enkel licht

Verkondiging

Johannes de Heer 287:1-4-5 Vreugde, vreugde, louter vreugde

Gebed

Collecte

Johannes de Heer 289:1t/m4 God zij met u tot ons wederzien

Zegen