Welkom

Welkom op de site van de Vrije Evangelische Gemeente Emmeloord

Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek.                                             Romeinen 1: 16   HSV

Kerkdienst beluisteren

Zondag 13 oktober 2019

Voorganger br. E. Knoeff uit Zwartsluis

Organist br. A. Metz uit Urk


Wij lezen uit de NBG en zingen uit Johannes de Heer en bijgaand lied.

Voor de dienst zingen wij de liederen : nr. 366  : 1  en  2     en  nr. 108  : 1, 2 en 3

Int. Lied : nr. 258  :  1, 2, 3 en 4

Loflied : nr. 153  :  1, 3  en 5   dames bovenstem

Zingen : nr. 471 : 1,  4  en 5

Schriftlezing :  a. 2 Kon. 5  :  14  t/m  17           zingen : Er is een God die hoort  : 1

                          b.  Lucas 17  :  11 t/m  19          zingen  : Er is een God die hoort  : 2  en 3

Preek  : Nu weet ik…

Zingen : nr. 699

Slotlied : nr. 657

Zegen

Vreugde of blijdschap, droefheid of smart,
er is een God, er is een God.
Stort bij Hem uit, o mens toch uw hart,
er is een God die hoort.
Ga steeds naar Hem om hulp en om raad,
wacht niet te lang, ‘t is spoedig te laat.
Dat niet door twijfel ’t hart wordt verstoord,
er is een God die hoort.

God schonk Zijn Zoon in Bethlehems stal,
Heer van het al, Heer van het al.
Hij droeg vernedering, smaad zonder tal,
Heerser van ’t gans heelal.
Want onze Schepper, Koning der aard’,
heeft zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard.
Ga dan naar Hem, nu ’t morgenlicht gloort,
Hij is de God die hoort.

Van oost tot west, van zuid tot noord,
mens, zegt het voort, mens zegt het voort.
Wordt ‘s Heren liefde alom gehoord,
mensenkind, zegt het voort.
Dwaal niet in ’t duister, ga niet alleen,
maar zoek het heil bij Jezus alleen.
Dat al uw hoop op Hem is gericht,
Jezus is ’t eeuwig licht.