Welkom

Welkom op de website van de Vrije Evangelische Gemeente Emmeloord


Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek.                   
Romeinen 1: 16   HSV

Kerkdienst beluisteren

Zondag 3 juli 2022
Voorganger br. K. Morren uit Oosterwolde
Organist br. A. Metz uit Urk

Voorzang Johannes de Heer 153: 1, 2 en 5  Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere en Opwekking 488 De kracht van Uw liefde
Aanvangslied Johannes de Heer 200 O welk een macht heeft Uwe liefde
Samenzang  Johannes de Heer 408 Jezus ga ons voor
Samenzang  Johannes de Heer 541 Doorgrond mijn hart
Schriftlezing  Genesis 5  vers 18 t/m 32 en Hebreeën 11 vers 1 tm 7 HSV.
Samenzang  Johannes de Heer 13 Ik wandel in het licht met Jezus
Samenzang  Johannes de Heer  5 Al de weg leidt mij min Heiland
Samenzang  Johannes de Heer 879 Wandel maar stillekens achter Hem aan