Welkom

Welkom op de website van de Vrije Evangelische Gemeente Emmeloord

Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek.                   
Romeinen 1: 16   HSV

Kerkdienst beluisteren

Zondag 26 maart 2023
Voorganger br. G. van den Berg uit Nunspeet
Organist br. A. Metz van Urk

Liederen uit de bundel van Johannes de Heer
Schriftlezing uit de HSV

Lied 156 Dankt, dankt nu allen God
Lied 543 ‘k Heb geloofd en daarom zing ik
Welkom en mededelingen
Lied 446 1 en 2 Prijst de Heer met blijde galmen
Stil gebed , votum en groet
Lied 446 3 en 4
Gebed
Zingen 62 1, 2 en 3 Jezus mijn Heiland
Hebree├źn 4: 14 t/m 5: 10
Lucas 22: 39 t/m 46
Opwekking 268 Hij kwam bij ons heel gewoon
Verkondiging
Lied 838 1, 2 en 5 Wij hebben de verlossing
Danken en voorbede
Lied 319 1 en 2 Als hier op aard’ mijn werk is gedaan
Zegen
Lied 319 3