Welkom

A.s. vrijdag (Goede Vrijdag) en zondag 1e Paasdag zenden wij vooraf opgenomen diensten uit.

In verband met de landelijk afgekondigde voorzorgsmaatregelen voor het Coronavirus zijn tot en met 1 juni onze erediensten geannuleerd.
Wij houden u via onze website op de hoogte.

Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek.                                             Romeinen 1: 16   HSV

Kerkdienst beluisteren

Hieronder de eredienst van 15 maart jongstleden.

Zondag 15 maart 2020

Voorganger: br. E. Knoeff uit Zwartsluis

Organist: br. D. Coenen uit Urk


Schriftlezing uit de NBG ‘51

Voor de dienst zingen we de liederen Johannes de Heer 149 en 150

Johannes de Heer 132  :  1,  4  en  6

Johannes de Heer 108

Schrift lezingen : a.    Psalm 96                                    

Johannes de Heer 699  :  1,  2  en 3

                          b.   Johannes 4  :  1  t/m 19              

Johannes de Heer 283  :  1, 2  en 3     

Johannes de Heer 94  : 1, 2, 3  en 4 

Bevestiging ambtsdragers

Johannes de Heer 527 : 1, 2  en   3                                                     

Johannes de Heer 928