Welkom

Welkom op de site van de Vrije Evangelische Gemeente Emmeloord

 

Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek.

Romeinen 1: 16

HSV

Kerkdienst beluisteren

Zondag 16 september 2018
Voorganger br. E.A. Knoeff uit Zwartsluis
Organist: br. K. Woudstra uit Emmeloord

We zingen uit de bundel van Johannes de Heer en lezen uit de NBG

Lied 210: Kom tot uw Heiland toef langer niet
Lied 912: Van U wil ik zingen

Intochtslied 319: Als hier op aarde mijn werk is gedaan
Loflied 462: Er gaat door alle landen een trouwe Kindervriend
Lied 89 : 1, 2 en 4 Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw Naam
Schriftlezing
Zacharia 8 : 4 – 8 en 20 – 23
Lied 407: 1 De zon schijnt in mij ziel vandaag
Schriftlezing
Marcus 8 : 22 – 26
Lied 407: 2 Er is lofzang in mijn ziel vandaag
Lied 475: God roept ons, broeders, tot de daad
Lied 569: Heer, wees mijn Gids op heel mijn levenspad