Welkom

Welkom op de website van de Vrije Evangelische Gemeente Emmeloord


Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek.                                             Romeinen 1: 16   HSV

Kerkdienst beluisteren

Zondag 22 november 2020

Voorganger ds. B. van Weeghel uit Nunspeet
Organist br. A. van Maldegem sr. uit Emmeloord

Voorzang: Joh. de Heer 104: 1 en 3   Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft
Intochtslied (staande):  Joh. de Heer  541: 1 en 3  Doorgrond mijn hart
Lied:  Joh. de Heer 108: 1 en 2  Leid mij, Heer, o machtig Heiland
Schriftlezing:  Handelingen 19: 23 tot en met 40  (HSV)
Lied:  Joh. de Heer 463: 1 en 4   Neem mijn leven, laat het, Heer
Slotlied:   Joh. de Heer 993: 1 en 5 Maak ons tot een stralend licht voor de volken