Welkom

Welkom op de site van de Vrije Evangelische Gemeente Emmeloord

Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek.                                             Romeinen 1: 16   HSV

Kerkdienst beluisteren

Zondag 18 augustus 2019

Voorganger br. K. de Lange uit Marknesse

Organist br. D. Coenen uit Urk

Bijbellezingen uit de Herziene Statenvertaling

Johannes de Heer nr. 98 vers 1 en 2. Samen in de Naam van Jezus.

Johannes de Heer nr. 26 vs 1, 2 en 4. Juich aarde juich alom de Heer. (op melodie van Johannes de Heer nr. 25:  Daar juicht een toon, daar klinkt een stem)

Johannes de Heer nr340 vers 1 en 3 (Ps 98)      Zingt, zingt een nieuw gezang de Here.

Johannes de Heer nr. 885 vers 1, 3 en 4. Dank U, voor deze nieuwe morgen.

Johannes de Heer nr. 54 vers 1 en 2. Hoort, Jezus noodt u, komt tot het feest.

Oude Testament: Genesis 12 vers 1 t/m 9. Roeping van Abraham.

Nieuwe Testament: Marcus 6 vers 30 t/m 32. Jezus adviseert Zijn leerlingen wat te rusten.

Johannes de Heer nr. 51 vers 1, 2 en 3. U Woord, o God, is liefd’ en licht.

Johannes de Heer nr. 154-A. vers 1 en 3. Eén weet alles van ons leven, God onze Heer. 

Johannes de Heer nr 699 vers 1 t/m 4. Vrede zij U. (na 3e couplet nog een keer het 1e couplet)