Welkom

Welkom op de site van de Vrije Evangelische Gemeente Emmeloord

Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek.

Romeinen 1: 16   HSV

 

 

Kerkdienst beluisteren

Voorganger br. E. Knoeff uit Zwartsluis

Organist br. A. van Maldegem sr. uit Emmeloord

Schriftlezing uit de NBG ‘51

Johannes de Heer 1 : 1, 2 en 3

Johannes de Heer  13 : 1, 2, 3 en 4

Johannes de Heer  912 : 1, 2  en 3

Johannes de Heer  57 : 1, 2  en 3

Johannes de Heer  62  :  1, 2  en 3

Schriftlezing : Jesaja  60  :  1  t/m 6           

Johannes de Heer  375 : 1, 3  en 4

Schriftlezing : Mattheüs  2  : 1  t/m 12       

 Johannes de Heer  379 : 2 

Johannes de Heer  446 : 1, 3  en 5      

Slotlied : Er is een God die hoort !