Welkom

Welkom op de website van de Vrije Evangelische Gemeente Emmeloord

In verband met de landelijk afgekondigde voorzorgsmaatregelen voor het Coronavirus zijn tot en met 1 juli onze erediensten in het buurthuis geannuleerd.

Wij hebben voorgangers bereid gevonden hun dienst in te spreken.

Deze kunt u beluisteren / bekijken via de pagina kerkdienst beluisteren.


Wij houden u via onze website op de hoogte.

Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek.                                             Romeinen 1: 16   HSV

Kerkdienst beluisteren

Zondag 24 mei 2020

Voorganger br. P. Hopman uit Amerongen


Inleidende muziek


Begroeting en bemoediging

Zingen JdH 185 1 en 2

‘k Moet de Heiland met mij hebben,
 want ik kan alleen niet gaan;
 maar met Hem meer dan verwinnaar
 durf ik ied’re storm weerstaan.

 Refrein. O, dan vreest mijn ziel geen kwaad,
 waar mijn weg ook henen gaat!
 Ik wil volgen zonder vragen,
 waar mijn Meester gaat of staat.

2
 ‘k Moet de Heiland met mij hebben,
 dan is ied’re last mij licht.
 ‘k Ken geen bange vrees of zorgen,
 ‘k wandel voor Zijn aangezicht.

Refrein
Gebed
Bijbellezing en overdenking

Thema: Houd Zijn beloften voor ogen.


Gebed
Zingen JdH 251 1 en 3
“Vrees niet, ‘k ben met u”,
 dat heeft Jezus beloofd.
 Zijt g’ ook eenzaam, verlaten,
 werd u ‘t al ontroofd?
 Dit zal u vertroosten,
 sterken in de strijd;
 nooit zal Hij u verlaten,
 Hij is met u t’ allen tijd.

 Refr. Neen, nimmer alleen,
 neen, nimmer alleen;
 Hij zal u nimmer verlaten.
 nimmer laat Hij u alleen. (bis)


 Wat u ook bedreige,
 welk gevaar u wacht,
 hoe de storm moôg’ loeien,
 vrees geen donk’re nacht.
 Zaligheid en vrede,
 rust en veiligheid
 geeft u Zijn belofte:
 “Ik ben met u t’ allen tijd”.


Refrein:


We mogen gaan onder de zegen van de Heer.

————————————–

Donderdag 21 mei 2020 Hemelvaartsdag

Voorganger ds. G. de Klein uit Assen

U kunt de dienst via een klik op de afbeelding hieronder bekijken en beluisteren: