Welkom

Welkom op de website van de Vrije Evangelische Gemeente Emmeloord


Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek.                   
Romeinen 1: 16   HSV

Zoeklicht avonden in Steenwijk

Kerkdienst beluisteren

Zondag 25 september 2022
Voorganger br. P. Hopman uit Amerongen
Organist br. A. van Maldegem uit Emmeloord

Johannes de Heer 689 1 en 4 Wij hebben een machtige Heiland
Johannes de Heer 187 O God, die mij hebt vrijgekocht
Johannes de Heer 340 : 1 en 2 Zingt een nieuw gezang de Here


Tekst: Toen Hij de menigte zag, was Hij met innerlijke ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, als schapen die geen herder hebben. Toen zei Hij tegen Zijn discipelen: De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders, bidt daarom de Heer van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt. Mattheüs 9 : 35-38


Johannes de Heer 340 : 3 Laat al de stromen vrolijk zingen
Johannes de Heer 51 Uw woord, o God, is liefd’ en licht
Handelingen 14 : 5-21
Thema: Gaan voor Jezus!
Johannes de Heer 656 O, waar zijn de maaiers bezield met vuur

Viering van het heilig avondmaal
Inleidingswoorden
Johannes de Heer 541 Doorgrond mijn hart en ken mijn weg o Heer
Vragen en antwoord
Gebed
Johannes de Heer 586 : 1, 3 en 4 Blijf met mij, Heer
Inleidingswoorden
Delen van brood en wijn

Lofprijzing: Psalm 116 : 12-19
Opwekking 403 Kom en help ons oogsten

Zegen