Welkom

Welkom op de site van de Vrije Evangelische Gemeente Emmeloord

 

Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek.

Romeinen 1: 16

HSV

Kerkdienst beluisteren

Zondag 12 augustus 2018
Voorganger br. B. van Weeghel uit Nunspeet
Organist br. A. van Maldegem sr. uit Emmeloord

Voorzang:
-Joh. de Heer 98: 1 en 2 Samen in de naam van Jezus
-Joh. de Heer 62: 1, 2 en 3 Jezus, mijn Heiland, groot is Uwe liefde

Intochtslied (staande): Joh. de Heer 880: 1 en 4 Wat de toekomst brengen moge

Dagtekst: Handelingen 1: 8b (HSV) ‘En u zult Mijn getuigen zijn……’

Lied: Joh. de Heer 724: 1 en 2 Grote God, wij loven U ………
Lied: Joh. de Heer 916: 1 Door de wereld gaat een woord ……
1e Schriftlezing: Handelingen 10: 1 tot en met 14 (HSV)
Lied: Joh. de Heer 916: 3 Menigeen ging zelf op pad ……
2e Schriftlezing: Handelingen 10: 21 t/m 29a
Lied: Joh. de Heer 916: 4 Door de wereld klinkt een lied …..
Handelingen 10: 44 tot en met 48 (HSV)
Lied: Joh. de Heer 916: 5 Velen, die de moed begaf …..
Lied: Joh. de Heer 366: 1 en 2 Mijn hart, o Hemelmajesteit
Slotlied (staande) Joh. de Heer 133: 1 Hij die rustig en stil …..
Zegen
Vervolg Slotlied: Joh. De Heer 133: 5 O, hoe groot is ‘t genot