Welkom

Welkom op de website van de Vrije Evangelische Gemeente Emmeloord


Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek.                                             Romeinen 1: 16   HSV

Kerkdienst beluisteren

Zondag 13 september 2020

Voorganger br. G. van Dijke uit Arkel

Organist br. K. Woudstra uit Emmeloord

Johannes de Heer 149 ‘Groot is Uw trouw o Heer’
Johannes de Heer 349 vers 1 ‘Och schonk Gij mij de hulp van Uwen Geest’
Johannes de Heer 106  ‘Voorwaarts Christenstrijders’
Johannes de Heer 156  ‘Dankt, dankt nu allen God’
Schriftlezing (HSV) Genesis 24 vers 1-6, 10-25, 63-67
Johannes de Heer 21 ‘Ere zij aan God de Vader’
Johannes de Heer 856  ‘Hoort gij tot de bruid des Heeren’
Johannes de Heer 965  ‘Heer Uw licht en Uw liefde schijnen’