Welkom

Welkom op de website van de Vrije Evangelische Gemeente Emmeloord


Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek.                                             Romeinen 1: 16   HSV

Kerkdienst beluisteren

Zondag 24 januari 2021

Voorganger br. P. Luhoff uit Sneek

Organist br. A. Metz uit Urk

Lied – Johannes de Heer 446 (1, 3 en 4) Prijst de Heer met blijde galmen
Lied – Johannes de Heer 62 Jezus mijn Heiland groot is Uwe liefde
Lied – Opwekking 71 Jezus leeft in eeuwigheid
Lied – Opwekking 40 Zoekt eerst het koninkrijk van God
Schriftlezing: Jesaja 11:1-10 HSV
Lied – Johannes de Heer 722 Kroon Hem met gouden kroon
Lied – Opwekking 60 Voor Uw liefde Heer Jezus, dank U wel