Welkom

Welkom op de site van de Vrije Evangelische Gemeente Emmeloord

Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek.

Romeinen 1: 16   HSV

 

 

Kerkdienst beluisteren

Zondag 17 maart 2019

Voorganger  br. E.A. Knoeff uit Zwartsluis

Organist br. K. Woudstra uit Emmeloord

Johannes de Heer  33   Daar ruist langs de wolken

Johannes de Heer  73 Zie ons wachten aan de stromen

Johannes de Heer   57 Er komen stromen van zegen

Johannes de Heer  287 Vreugde, vreugde, louter vreugde

Johannes de Heer  848 Halleluja! Lof zij de Heer

Schriftlezingen :   Exodus  34  :  27  – 35           Lucas 9 :  28  –  36       

Johannes de Heer  330 : 1  en  4 Leer mij Uw weg, o Heer

Johannes de Heer  258  Kom in mijn hart

 Preek : Gods aanwezigheid doet de mens stralen !

Johannes de Heer  366   Mijn hart, o Hemelmajesteit

Slotlied : Er is een God die hoort !

Er is een God die hoort

Vreugde of blijdschap, droefheid of smart,
er is een God, er is een God.
Stort bij Hem uit, o mens toch uw hart,
er is een God die hoort.
Ga steeds naar Hem om hulp en om raad,
wacht niet te lang, ‘t is spoedig te laat.
Dat niet door twijfel ’t hart wordt verstoord,
er is een God die hoort.

God schonk Zijn Zoon in Bethlehems stal,
Heer van het al, Heer van het al.
Hij droeg vernedering, smaad zonder tal,
Heerser van ’t gans heelal.
Want onze Schepper, Koning der aard’,
heeft zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard.
Ga dan naar Hem, nu ’t morgenlicht gloort,
Hij is de God die hoort.

Van oost tot west, van zuid tot noord,
mens, zegt het voort, mens zegt het voort.
Wordt ‘s Heren liefde alom gehoord,
mensenkind, zegt het voort.
Dwaal niet in ’t duister, ga niet alleen,
maar zoek het heil bij Jezus alleen.
Dat al uw hoop op Hem is gericht,
Jezus is ’t eeuwig licht.