Welkom

Welkom op de website van de Vrije Evangelische Gemeente Emmeloord


Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek.                   
Romeinen 1: 16   HSV

Kerkdienst beluisteren

Zondag 16 mei 2021

Voorganger ds. G. de Klein uit Groningen

Organist br. K. Woudstra uit Emmeloord

Liederen uit de bundel van Johannes de Heer

Lied 26: 1 Juicht, aarde, juicht alom de Heer! 3 Gaat tot Zijn poorten in met lof
Lied 33: 1 Daar ruist langs de wolken 2 Die Naam is naar waarheid
Lied 349: 1 Och, schonkt Gij mij de hulp Uwen Geest! 4 Uw woord is mij een lamp voor mijne voet
1 Johannes 1:5-9 HSV
Lied 382: 1 God enkel licht. 5 Wil U ter eer
Johannes 21:1-14 HSV
Lied 105: 1 Zoekt eerst het Koninkrijk van God
Lied 344: 1 Zingt nu blij te moê 3 Opent uwe mond,
Lied 880: 1 Wat de toekomst brengen moge 2 Heer ik wil Uw liefde loven

Donderdag 13 mei 2021
Hemelvaart

Voorganger br. H. Kamphuis uit Emmeloord
Organist br. A. van Maldegem sr. uit Emmeloord

Donderdag 13 mei 2021
Johannes de Heer 843 – Wij knielen voor Uw zetel neer
Johannes de Heer 231 O denk aan het huis bij de Heer
Johannes de Heer 720 Gouden harpen ruisen
Handelingen 1
Johannes de Heer 33 Daar ruist langs de wolken
Johannes de Heer 69 Eens als de bazuinen
Johannes de Heer 15 Als de Heiland