Welkom

Welkom op de website van de Vrije Evangelische Gemeente Emmeloord


Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek.                   
Romeinen 1: 16   HSV

Kerkdienst beluisteren

Zondag 11 april 2021

Voorganger br. G. van Dijke uit Arkel

Organist br. D. Coenen uit Urk

Johannes de Heer 21 ‘Ere zij aan God de Vader’
Johannes de Heer 357 vers 1 en 2 ‘Hoe lief’lijk, hoe vol heilgenot’ en ‘Zelfs vindt
de mus een huis, o Heer’
Johannes de Heer 412 ‘Kom, Heil’ge Geest, daal neder’
Johannes de Heer 893 ‘Luister naar de blijde boodschap
Johannes de Heer 357 vers 3 ‘Welzalig hij die al zijn kracht’
Schriftlezing (HSV) Leviticus 6 : 8 – 13 en Efeze 5 : 18
Preek – ‘Een Geestvervuld leven’
Johannes de Heer 769 ‘Vol verwachting blijf ik uitzien’
Johannes de Heer 928 ‘Ga nu heen in vrede’