Welkom

Welkom op de website van de Vrije Evangelische Gemeente Emmeloord


Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek.                   
Romeinen 1: 16   HSV

Kerkdienst beluisteren

Zondag 1 augustus 2021

Voorganger br. K. Morren uit Oosterwolde

Organist br. D. Coenen uit Urk

Voorzang Johannes de Heer  153 & 21.
Aanvangslied Johannes de Heer 149.
Samenzang  Johannes de Heer 348.
Samenzang    Johannes de Heer 724.
Schriftlezing  Jesaja 61 vers 1 tm 11 en Lucas 4 vers 14 tm 30  Herziene Staten Vertaling.
Samenzang Johannes de Heer 60.
Samenzang  Opwekking 717.
Samenzang Slotlied Johannes de Heer 45 a.