Welkom

De Heer is waarlijk opgestaan. Halleluja.

Welkom op de site van de Vrije Evangelische Gemeente Emmeloord

Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek.

Romeinen 1: 16   HSV

 

 

Kerkdienst beluisteren

Pasen zondag 21 april 2019

Voorganger br. M. Vos uit Kampen

Organist br. A. Metz uit Urk

Schriftlezing NBG 51

Opwekking 352 Christus onze Heer, verrees, halleluja

Johannes de Heer 25 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem

 Johannes de Heer 113 1 t/m 4 Ik weet dat mijn verlosser leeft

 Schriftlezing: Johannes 20: 1 t/m 18

Johannes de Heer 33 Daar ruist langs de wolken.

Johannes de Heer 836 Op die heuvel daar ginds

Schriftlezing Openbaring 21: 1 t/m 5

Johannes de Heer 801  O Heilig Lam van God!   

Opwekking 213 U zij de glorie

Opwekking 392 1,2 en 3 Mijn Jezus ik hou van U

Laatste vers van Opwekking 392