Welkom

Welkom op de website van de Vrije Evangelische Gemeente Emmeloord


Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek.                   
Romeinen 1: 16   HSV

Studieavond met ds. Willem J.J. Glashouwer op 27 oktober in Emmeloord over
“Boodschappen uit het boek Openbaring voor nu”

De Rank Emmeloord   27 oktober 2021   20:00 uur

Klik op de foto voor verdere informatie.

Kerkdienst beluisteren

Zondag 17 oktober 2021

Voorganger br. P. Luhoff uit Sneek

Organist br. K. Woudstra uit Emmeloord

Johannes de Heer 357 Hoe lieflijk hoe vol heilgenot
Johannes de Heer 446 vers 1,3,5 Prijst de Heer met blijde galmen
Opwekking 407 O Heer mijn God
Johannes de Heer 150 Welk een vriend is onze Jezus
Johannes de Heer 197 Volle verzeekring Jezus is mijn
Psalm 103 vers 13-17 ;  Jesaja 40 : 6-8 ; 1  Petrus 1:22-25
Opwekking 60 Voor uw liefde Heer Jezus dank U wel  
Opwekking 214 Ik wandel in het licht met Jezus