Welkom

Welkom op de site van de Vrije Evangelische Gemeente Emmeloord

Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek.                                             Romeinen 1: 16   HSV

Kerkdienst beluisteren

Zondag 22 september 2019

Voorganger br. M. Vos uit Kampen

Organist br. D. Coenen uit UrkVoorzang liederen

Joh de Heer: 351 ’t Hijgend hert, der jacht ontkomen

Joh de Heer: 497 Zijn liefde zocht mij teder.

Votum en groet,

Samenzang: Opwekking 27 Leid mij Heer.

1e Schriftlezing: 2 Samuel 12: 1 t/m 7

Samenzang: Joh de Heer 302 Mijn ziel verlangt naar U

Samenzang: Opwekking 227 O, Heilig Lam van God

2e Schriftlezing: Lucas 10 : 25 t/m 37

Samenzang: Joh de Heer 7 Als g’ in nood gezeten   COLLECTE

Meditatie: Niet aan de overzijde voorbij

Samenzang: Joh de Heer 645 Diep diep aan Uwe voeten

Dankgebed

Slotzang: Joh de Heer 836  Op de heuvel daar  ginds 1+4

AVONDMAAL

* samenzang : Opwekking 125 Heer ik kom tot U

* schriftlezing: 1 Korintiërs 11 vers 23 t/m 29

* Bidden voor het brood

*  Het breken en uitdelen van het brood

* Bidden voor de beker

* Rondgang van de beker

* Dankgebed en zegenbede

* Slotzang: Joh de Heer 150 welk een Vriend is onze Jezus

Schriftlezingen uit NBG 51.