Welkom

Welkom op de site van de Vrije Evangelische Gemeente Emmeloord

Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek.

Romeinen 1: 16   HSV

Kerkdienst beluisteren

Zondag 16 juni 2019

Voorganger br. M. Vos uit Kampen

Organist br. A. Metz uit Urk

Schriftlezingen uit NBG 51

            Joh de Heer 541 Doorgrond mijn hart

            Joh de Heer 493 De Heer is mijn Herder

Johannes de Heer 330 Leer mij Uw weg o Heer

1e schriftlezing: Johannes 15: 9 t/m 17                            

Opwekking 509 Zo lief had God de Vader ons

Johannes de Heer 394 Van U zijn alle dingen

2e schriftlezing: Matteus 5 : 1 t/m 12                            

Opwekking 248 God is getrouw     

Meditatie: Bescherm je hart boven alles.

Opwekking 770 Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige naam

Opwekking 167 Samen in de naam van Jezus 1 + 2

Opwekking 167 vers 3