Welkom

Welkom op de website van de Vrije Evangelische Gemeente Emmeloord


Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek.                   
Romeinen 1: 16   HSV

Kerkdienst beluisteren

Zondag 16 januari 2022

Voorganger br. E. Knoeff uit Zwartsluis

Organist br. A. van Maldegemuit Emmeloord

Johannes de Heer 94
Johannes de Heer 738 : 1, 2  en  5
Johannes de Heer666 : 1, 2 en 4
Johannes de Heer879 : 1  en  2
Schrift lezing:  1 Samuel 3  :  1  t/m 10
Johannes de Heer446  :  1  en  2
Schriftlezing Johannes 1 : 35 t/m 52         
Johannes de Heer446  :   3  en  5
Johannes de Heer 96 : 1  en  2
Viering van het Heilig Avondmaal
Johannes de Heer 92
Inzetting : MattheĆ¼s 26 : 26 -29  
Psalm 121
Johannes de Heer880 : alle verzen