Welkom

Welkom op de site van de Vrije Evangelische Gemeente Emmeloord

Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek.                                             Romeinen 1: 16   HSV

Kerkdienst beluisteren

Zondag 16 februari 2020

Voorganger: ds. K. Kruithof uit Oldebroek

Organist: br. A. van Maldegem sr. uit Emmeloord

Johannes de Heer 80 (Elk uur, elk ogenblik)

Johannes de Heer 82 (Zouden wij ook eenmaal komen)

Johannes de Heer 132:1 (Heer, ik hoor van rijke zegen)

Johannes de Heer 132:2,3,5,6

Johannes de Heer 542 (Wilt gij van zonde en schuld zijn verlost)

Schriftlezing (HSV): Numeri 24:10-19 & Galaten 3:13-14 & Efeze 4:29-32

Johannes de Heer 256 (Tel uw zegeningen)

Opwekking 189 (Zegen ons Heer)

Johannes de Heer 100:1 (Abba Vader, U alleen)

Johannes de Heer 100 :2 (Abba Vader, laat mij zijn)