Red een kind

Stichting Red een kind 

Hulp aan kinderen werkt het beste als we ons niet alleen op het kind richten, maar op de hele dorpsgemeenschap. In het dorp wordt gewerkt aan basisvoorzieningen, zoals eten, onderwijs en basis gezondheidszorg.
Om te kunnen werken aan structurele oplossingen voor armoede, is er ook aandacht voor het verbeteren van de economische leefomstandigheden.
Het doel van deze manier van werken is dat een dorpsgemeenschap na een ondersteuning van ongeveer 7 jaar zelfstandig verder kan functioneren.

Met onze bijdrage steunen we niet alleen het gezin maar de hele dorpsgemeenschap.

Overgenomen uit het gemeenteblad van januari en februari 2023:

Familie situatie:

Onze kinderen blijven studeren en zijn allemaal geslaagd in dit schooljaar.
We hebben een moestuin en een ziektekostenverzekeringskaart.
We hebben ook een tippy handwaskraan die ons helpt om te vechten
tegen onreinheidsziekten zoals cholera enzovoort. We danken God onze
Vader voor het samenzijn hier in ons land, allemaal levend en gezond.

Betrokkenheid van kinderen bij programma-activiteiten
Onze kinderen zijn zangers in onze kerk en als ouders zien we graag dat
onze kinderen goede waarden leren en God dienen. In de vrije tijd of op vakantie helpen
onze kinderen met klusjes in huis, zoals groenten water geven, het huis schoonmaken,
de kraan vullen, handen wassen met water en alle noodzakelijke activiteiten.

Familie betrokkenheid bij programma-activiteiten.
We planten bonen, maïs, aardappelen, zoete aardappelen, uien, cassave en groenten. Onze familie is actief in de zelfhulpgroep die erg behulpzaam is omdat we leren ons leven te verbeteren en ook sociaal te zijn en elkaar te steunen in gelukkige of verdrietige
momenten. We verkopen artikelen voor dagelijks gebruik op de markt die ons gezinsinkomen verhogen.