Red een kind

Stichting Red een kind 

Ons adoptiekind Melka, via  Stichting Red een kind, heeft haar opleiding afgerond.

De stichting is de ondersteuning van kinderen in tehuizen aan het afbouwen, ze willen kinderen zoveel mogelijk in hun eigen omgeving, bij hun eigen familie helpen. 

Hulp aan kinderen werkt het beste als we ons niet alleen op het kind richten, maar op de hele dorpsgemeenschap. In het dorp wordt gewerkt aan basisvoorzieningen, zoals eten, onderwijs en basis gezondheidszorg. 

Om te kunnen werken aan structurele oplossingen voor armoede, is er ook aandacht voor het verbeteren van de economische leefomstandigheden.

Het doel van deze manier van werken is dat een dorpsgemeenschap na een ondersteuning van ongeveer 7 jaar zelfstandig verder kan functioneren.

Met onze bijdrage steunen we niet alleen het gezin maar de hele dorpsgemeenschap.

Ons gezin, de familie Feriferi, woont in Burundi in de projectlocatie Rutovu. Het zijn een vader, een moeder ( de tweede vrouw van de vader, zijn eerste vrouw is overleden) twee dochters en een zoon. De vader, de moeder en de oudste dochter zijn boeren, de zoon zit in klas 12 en de jongste is een peuter van 2 jaar. De familie heeft malaria. Ze zijn erg arm en hebben niet veel geld om kunstmest en zaden te kopen. 

Sinds de vader lid is geworden van een zelfhulpgroep en door te sparen, kunnen ze wel beter aan kunstmest en zaden komen. De oogst zal groter worden en er zal geld zijn om eten te kopen.

Het project geeft ook de oudste dochter de gelegenheid om een vak te leren via een training waardoor ze mee kan helpen met het verhogen van het inkomen. 

Op de foto de vader, de moeder en de jongste dochter, de twee oudste kinderen waren niet aanwezig.

.