Geur

Met je verjaardag, Moederdag, Vaderdag of met Sinterklaas krijg je altijd een cadeau. Meestal is het een geurtje. Niet dat je stinkt, maar het is vaak verpakt met mooi papier en linten. Het is bodymilk, crème, deodorant of aftershave.

Paulus schrijft over geur verspreiden in 2 Korintiërs 2 vers 14 t/m 17: Maar God zij gedankt, die ons te allen tijde in Christus doet zegevieren en de reuk van zijn kennis allerwegen door ons verspreidt, want wij zijn voor God een geur van Christus onder hen, die gered worden, en onder hen, die verloren gaan; voor dezen een doodslucht ten dode, voor genen een levensgeur ten leven. En wie is tot zulk een taak bekwaam? Want wij zijn niet als zovelen, die winst maken uit het woord van God, maar wij spreken in Christus uit zuivere bedoelingen, ja, op gezag van God en voor Gods aangezicht.

God zij dank, door Jezus Christus voert Hij ons mee in Zijn overwinning. Waar wij ook gaan, gebruikt Hij ons om Zich bekend te maken en het goede nieuws als een aangename geur te verspreiden.

Laten wij een aangename geur zijn voor ieder in Christus Jezus. Alles wat ons hindert, wat ons in de weg staat, laten we dat weg doen.

We mogen biddend zeggen: Here verander ons, verander mij. Wij mogen elkaar aanvaarden zoals we zijn, dat er niets in de weg staat en wij Uw naam mogen groot maken.

       Leer mij naar Uw wil te handelen, laat mij in Uw waarheid wandelen,

       Voeg geheel mijn hart tezaam, tot de vrees van Uwen naam.

      Heer Mijn God ik zal U loven, heffen ’t ganse hart naar boven.

      Ja, Uw naam en majesteit, loof ik tot in eeuwigheid.