Gebed is nodig

In het Rijksmuseum hangt een schilderij van Rembrandt van Rijn van een oude lezende vrouw. Waarschijnlijk is het de profetes Anna. Het is geschilderd in 1651. Het is een dik boek, maar het kan niet de bijbel zijn, de afbeelding suggereert het.

Gerard Dou maakte ook een schilderij van een oude lezende vrouw, (1631-32) zij leest uit de bijbel. Als je goed kijkt, dan zie je dat ze in het Lucasevangelie leest. Ook zie je wel afbeeldingen van gevouwen handen.

Het zijn vaak ‘oude’ mensen die in de bijbel lezen of bidden. Zou het zijn, dat de ‘oudere’  meer tijd heeft om te bidden, of uit de bijbel te lezen?  De ‘jongere’ moet werken. Als ik naar mezelf kijk dan betrap ik mij erop, dat ik vroeger veel tijd aan mijn werk en mijn gezin besteedde, maar ook aan andere zaken die mij bezig hielden.

Lezen uit de bijbel is belangrijk, je krijgt kennis uit het Woord van God. Als je met je ‘hart’ leest, dan ga je God verstaan, je gaat Zijn woord begrijpen en je kunt er ‘ja‘ op zeggen.

Er zullen ongetwijfeld teksten zijn die je niet goed begrijpt, maar het aanneemt omdat het Gods woord is.

Mijn grootmoeder zei: (ik hoor het mijn vader nog zeggen) ook al begrijpen wij niet alles, maar neem het als een kind aan.

We staan voor een nieuw jaar en we denken, dat er veel op ons zal afkomen.

Kijk maar naar het jaar dat achter ons ligt. Het kan ons bang maken, niet alleen de gebeurtenissen in Europa, maar ook persoonlijke gebeurtenissen, zoals ziekte, pijn en verdriet.

Laat je niet leiden door angst, het is een slechte raadgever. Koning David zocht zijn heil bij God.

Ik zal de Heere te allen tijde loven, Zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn. Mijn ziel zal zich beroemen in de Heere; de zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn. Maak de Here met mij groot, laten wij tezamen Zijn Naam roemen.

Kom kinderen, luister naar mij, ik zal jullie de vreze des Heeren leren. Wie is de man die vreugde vindt in het leven, die dagen liefheeft om het goede te zien?

Behoed je tong voor het kwaad en je lippen voor het spreken van bedrog. Keer je af van het kwaad en doe het goede; zoek de vrede en jaag die na.

Zij roepen en de Here hoort, Hij redt hen uit al hun benauwdheden. De Here is nabij de gebrokenen van hart, Hij verlost de verbrijzelden van geest.

Het zijn enkele teksten uit Psalm 34

Gebed is nodig in je dagelijks leven, het is de navelstreng met God:

Bid, dat de Here je weert van het kwade, dat je heilig en rein mag zijn.

Bid voor de vrede van Jeruzalem.

Bid voor ons land en volk, opdat we weer een christelijke natie worden.

Bid voor opwekking.

Bid voor de overheid, die over ons gesteld is.

Bid voor de koning en de koningin, maar dank vooral en maak de naam van de Here groot; Looft alle gij volken, looft alle gij natiën.

Kom de bidstondgroepen versterken en bidt mee. God hoort je gebed. Laten we blijmoedig het jaar 2016 in gaan.