God liefhebben

In mijn dagboekje las ik, “Een ieder, die gelooft, dat Jezus de Christus is, is uit God geboren.” Toen ik dat las werd ik blij. Het staat in 1 Johannes 5, vers 1 Ik pakte de bijbel en zocht de tekst op. De gehele tekst is: Een ieder, die gelooft, dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder, die Hèm liefheeft, die deed geboren worden, heeft (ook) degene lief, die uit Hem geboren is.

God liefhebben, Jezus liefhebben…….. dat is iets waar veel mensen zich mee bezig houden. Heb ik God…, heb ik Jezus genoeg lief? Kom ik niet tekort? Ben ik oprecht?

Als je iemand liefhebt, dan wil je hem of haar graag zien, van aangezicht tot aangezicht.

Ik heb eens een verhaal gehoord dat kinderen op school van hun juf een afbeelding van God moesten tekenen. Ik vroeg me af hoe ik dat zou doen, maar wist al gauw hoe ik het zou doen. Een stip met een potlood op een vel wit papier. De stip is de aarde met de gehele mensheid en het heelal. Het grote overige is God.

Mensen hebben geprobeerd een afbeelding van Jezus te maken. In de Rooms Katholieke kerk zie je  afbeeldingen van Jezus aan het kruis. Het is allemaal ontsproten uit het brein van de mens. Als je van Jezus houdt, dan wil je Hem graag zien. Tijdgenoten van Jezus hebben Hem gezien. De apostelen, Maria en Jozef. Zijn broers en meer dan vijfhonderd mensen na Zijn opstanding uit de dood.

Veel kunstschilders hebben geprobeerd een afbeelding van Jezus te maken. Leonardo da Vinci maakte ca. 1500 een portret van Christus, dat bekend staat als Salvator Mundi (Verlosser der wereld). Het is kleurrijk met die van Rembrandt vergeleken. Het doek is in 2017 verkocht voor ruim 450 miljoen dollar. Het hangt nota bene in het museum: Abu Dhabi Louvre, in de Verenigde Arabische Emiraten.

Rembrandt van Rijn maakte acht schilderijen met het hoofd van Jezus. Hij gebruikte voornamelijk de kleuren bruin en zwart. Niet erg kleurrijk dus, maar wat opvalt is de bewogenheid, die Rembrandt in Zijn ogen heeft gelegd. De schilderijen lijken erg op elkaar.   Twee zijn er in Nederland, n.l., in het Bredius Museum in den Haag en in het Bijbels Museum in Amsterdam, maar er hangt er ook een in het Abu Dhabi Louvre. Het is bijzonder dat juist afbeeldingen van Jezus in dat land te zien zijn!

We hebben het lijden van Jezus herdacht, de opstanding uit de dood (Pasen) van Jezus gevierd. Hij is opgevaren naar de hemel en Jezus heeft ons de Trooster gestuurd.

Schilderijen met het hoofd van Jezus zijn in de ‘westerse wereld’  niet zoveel waard, omdat ze ‘religieus’ zijn en niet van deze tijd, maar voor ons en voor mij mag Jezus meer dan alles waard zijn!