Wolken

Wolken

Op een lichte wolkenwagen werd de Heer van de aard gedragen.
Wolkenluchten en wolkenformaties.
Wolken ontstaan hoofdzakelijk door verdamping van water.
Vooral wanneer een land aan zee ligt, zoals ons land. Zeewater, water uit rivieren, kanalen en beekjes verdampt en geven een hoeveelheid waterdamp. De zon warmt het aardoppervlak op. Warme lucht heeft een kleinere dichtheid dan koude lucht en stijgt naar boven. Thermiek wordt dit proces genoemd. De stijgende lucht koelt hoger in de atmosfeer af en de waterdamp condenseert. Wanneer waterdamp condenseert spreken we van wolken. Wolken bestaan dus uit microscopisch kleine waterdruppels of hoe hoger in de atmosfeer uit ijskristalletjes.

Wolken hebben allemaal namen. Latijnse namen. Hoe  zien ze eruit, hoe hoog hangen ze en wat brengen ze? Mooi weer, regen, noodweer of sneeuw?  Wolken ‘lezen’ en je weet wat het weer brengt. In 1802  heeft de Brit Luke Howard een indeling van wolken met Latijnse namen gemaakt.
Tot op heden wordt dit systeem door meteorologen nog steeds gebruikt.
Vier soorten wolken waar we uit kunnen halen welk weer het wordt.

Cirrus:        De wolken zijn vezelig en hebben haarstructuren.
Cumulus:   Veel wolken of een stapel wolken.
Stratus:      Een horizontale laag of een op een soort kleed of tegelvloer gelijkend.
Nimbus:     Wolken die regen brengen.

Om te zien wat voor een wolk het is, is de hoogte belangrijk.
Elke hoogte heeft zijn eigen specifieke wolken. Grofweg gezegd kan er een indeling gemaakt worden op hoogte:

lage bewolking (stratus en nimbus)
middelbare bewolking (cumulus en stratus)
hoge bewolking (cirrus)
Verticaal ontwikkelde bewolking.

Soms kun je uit wolken figuren halen. Je kunt er lang naar kijken en van genieten. Er zijn een paar bekende gezegdes:
Ochtendrood: brengt regen in de sloot.
 Avondrood: Mooi weer aan boord.

Soms is er een gaatje in het wolkendek waardoor de zon kan schijnen en dat er dan een lichtstraal op de aarde valt. Ik heb een paar keer  van familieleden gehoord, die bij een begrafenis waren, dat er een lichtstraal naar beneden kwam. Misschien heeft u  dat zelf meegemaakt. Een knipoog uit de hemel. Hoop!


1 Koningen 18: 43-45 Daarop zei Elia tot zijn knecht, klim omhoog, zie uit naar de zeekant. Hij klom omhoog en zag uit, maar zei: Er is niets.
Daarop zei hij: Ga weer. Tot zeven maal toe. Bij de zevende maal nu zei hij: Zie, een wolkje als een mans hand stijgt op uit de zee. Toen zei Elia: Ga heen, zeg aan Achab: Span in en daal af, laat de stortregen u niet ophouden. Toen in een oogwenk, werd de hemel zwart van wolken en wind, en er viel een zware stortregen.

Handelingen 1: 8-11  Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. En nadat Jezus dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen en een  wolk onttrok Hem aan hun ogen.

Jezus moest naar de hemel gaan om ons een plaats te bereiden en ons de heilige Geest ( de Trooster) zenden.

Op een lichte wolkenwagen
Wordt de Heer van ‘d aard gedragen
Vaart Hij op naar ‘s hemels troon,
Vaart Hij op naar ‘s hemels troon.
Alles moet voor Hem zich buigen
iedere tong Zijn lof getuigen
En Hem eren als Gods Zoon,
En Hem eren als Gods Zoon.