Voorjaar

Het voorjaar nadert, gewassen lopen uit en vogels (in dit geval duiven) leggen eieren.

En het gebeurde na verloop van veertig dagen dat Noach het venster van de ark, dat hij gemaakt had, opendeed. En hij liet een raaf los, die heen en weer bleef vliegen, totdat het water van boven de aarde opgedroogd was. Daarna liet hij een duif  los om te zien, of het water op de aardbodem afgenomen was. Maar de duif vond geen rustplaats voor de holte van haar voet; daarom keerde zij terug naar hem in de ark, want het water stond nog boven heel de aarde. Hij stak zijn hand uit, pakte haar en bracht haar bij zich in de ark.

En hij wachtte nog eens zeven dagen; toen liet hij de duif weer los uit de ark.  En de duif kwam naar hem toe tegen de avond; en zie er was een afgebroken olijfblad in haar snavel; daaraan merkte Noach dat het water op de aarde afgenomen was.

Toen  wachtte hij nog eens zeven dagen. Hij liet de duif los, maar zij keerde  niet meer naar hem terug.

Vroeger hadden wij duiven, tenminste mijn vader en mijn broer. Eerst had mijn broer sierduiven. Mooie sierlijke duiven. De blauwband en de roodband, meeuwtjes waren het. Ze hadden een kuifje. Hagenaars en hoogvliegers had hij en ook een eksterduif. Kroppers vonden we niet mooi, ze zagen  er lelijk uit. 

Later nam hij postduiven en deed mee aan de wekelijkse vluchten. Op punten kon je scoren en prijzen verdienen. De duiven werden aan het eind van het vliegseizoen tot ver in Frankrijk gebracht. Zelfs tot aan Bordeaux.

Duivenliefhebbers stonden op zaterdagmiddag of op zondagmiddag op hun duiven te wachten, met een blikje voer in hun hand en floten om de duiven binnen te lokken.

Duivenliefhebbers ringen hun duiven. Ze staan geregistreerd, voorheen bij de NPO, het Nederlands Postduiven Orgaan..

Je moet een duif op een speciale manier vasthouden. De duivenliefhebber kijkt naar de ogen. Op  een handige manier maakt hij haar snavel open en kijkt in haar keel, naar de kleur of er geen ziekte is. Spreidt haar vleugels uit en telt haar (veer)pennen. Voelt of ze sterk zijn, dat betekent dat het een goede vlieger is. Er wordt op de veertjes van haar borstbeen geblazen om te controleren of de kleur  (vlees) goed en stevig is. Zo kon men zien of ze gezond was.

De doffer (man) en minne (vrouw) vormen een span. Ze broeden in een nestschaal, die ze vullen met tabaksstengels. De duivin legt twee eieren per keer. Samen broeden zij die uit.

De Turkse tortelduif had men vroeger vaak in een kooi, buiten aan de muur.  Van lieverlee liet men ze vrij. Nu zie je overal.

In steden en op pleinen zie je veel postduiven. Ze kunnen voor behoorlijke overlast zorgen. In oorlogstijd verzond men berichten per postduif.

Het bijzondere van een duif is, dat zij geen gal heeft. Er is geen bitterheid in haar. Zij verteert haar voedsel door middel van haar krop, daarom eten zij grit, dat is gemalen schelp.

En toen de dagen van Maria’s reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij Hem naar Jeruzalem om Hem de Heere voor te stellen, zoals geschreven staat in de wet van de Heere, al wat mannelijk is dat de moederschoot opent, zal heilig voor de Heere genoemd worden en om een  offer te brengen volgens wat gezegd is in de wet van de Heere, een paar tortelduiven of twee jonge duiven.

Johannes doopt Jezus

En het geschiedde, toen al het volk gedoopt was, en Jezus ook gedoopt was en aan het bidden was, dat de hemel geopend werd. En dat de Heilige Geest  op Hem neerdaalde in lichamelijke gedaante als een duif. En er  kwam een  stem uit de hemel die zei: U bent Mijn geliefde Zoon,  in U heb Ik Mijn welbehagen.