Steden

Er wonen op de aarde veel mensen, het moeten er wel meer dan 7 miljard zijn. Ze wonen voornamelijk in steden. Miljoenensteden!

Ik denk dan b.v. aan Peking (Beijing tegenwoordig), Sjanghai, Nangkin en Kanton in China.
Tokio en Osaka in Japan.
India met meer dan 1.3 miljard inwoners heeft ook grote steden. Dehli,
Calcutta, Bombay, Madras en Bangalore om wat op te noemen.
Ze hebben nu wel een andere naam.

In Afrika zijn Caïro, Cassablanca, Lagos in Nigeria, Johannesburg en
Kaapstad erg groot.Australië heeft Sydney en Melbourne als miljoenensteden. 
Brazilië heeft meer dan tien miljoenensteden, waarvan Sao Paulo wel
de grootste stad ter wereld genoemd wordt. Los Angelos, Chicago en
New York zijn steden in Amerika, die heel bekend zijn.

In Europa kan ik Londen, Parijs, Rome, Madrid, Berlijn en Moskou opnoemen, maar er zijn er veel meer. In ons land is  Amsterdam en Rotterdam wel groot, maar het zijn geen miljoenensteden.

Een stad heb ik nog niet genoemd en dat is Jeruzalem! De stad is erg oud.

In Genesis; 14: 18-24 wordt de naam Salem genoemd. Abrahams
ontmoeting met Melchisedek. Hij was de koning van Salem. Hij zegent
Abram. In II Samuël 5: 6-16 David verovert Jeruzalem. De stad heette toen Jebus. Het was een burcht
die niet in te nemen was. Ook niet door het volk Israël (onder leiding van Jozua) toen heel het land Kanaän veroverd moest worden. Toen David koning werd, veroverde hij die burcht en ging er wonen
en noemde die toen: Stad Davids.

De naam Jebus en Salem werden samengevoegd. Jebus-Salem oftewel Jeruzalem.

In Psalm 76:3 wordt Salem gebruikt als synoniem voor Zion.

David trof voorbereidingen voor de bouw van de tempel op de dorsvloer van de Jebusiet Arauna. Hij kocht die van hem. David had zwaar gezondigd tegen de Here, door de volkstelling. Zijn geweten klaagde hem aan. Hij bouwde er een altaar en bracht er brandoffers en vredeoffers. Toen liet de Here zich verbidden.

Koning Salomo bouwde de tempel op de berg Moria. Nadat de bouw van de tempel voltooid was ging de Here God er wonen.

II Kronieken 5 en 6  De inwijding van de tempel. Salomo bad tot God ten overstaan van heel het volk. Nadat hij zijn gebed geëindigd had, daalde vuur    uit de hemel neer en verteerde het brandoffer  en de slachtoffers, en de heerlijkheid des Heren vulde het huis.

De Zoon van David zal op de troon in Jeruzalem zitten en voor eeuwig regeren. Jezus zegt: Zoek eerst het Koninkrijk van God.

In Openbaring 21: 9 -27 wordt geschreven over het nieuwe Jeruzalem. “En hij voerde mij weg in de geest op een grote hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan. Zij had de heerlijkheid van God, en haar uitstraling was als een kristalheldere  steen jaspis. Zij had een grote en hoge muur met twaalf poorten, en bij die poorten twaalf engelen. Ook waren er  namen opgeschreven, namelijk van de twaalf stammen van de Israëlieten.  En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want daar zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen.

Ben je nieuwsgierig geworden, wat er allemaal over het nieuwe Jeruzalem  wordt geschreven, lees dan de Bijbel.