SING IN

Zingen maakt blij

Meditatie: br.  Maarten Bos

organist: br. Pieter Hoekstra

10 Alles wat adem heeft love de Heere 
571 O Liefde Gods oneindig groot
848 Halleluja! Lof zij de Heer

210 Kom tot uw Heiland
710 Vader wij komen biddend tot U

Gedicht: Een medicijn, Frits Deubel (geestelijkegedichten.nl)

Meditatie MOED

253 Heer, wij komen voor Uw troon
133 Hij die rustig en stil

354 ’t Oog omhoog
408 Jezus ga ons voor

19 ‘k Ben reizend naar die stad
199 Eens zal op die grote morgen

52 Gl.Kl. Lichtstad met de paarlen poorten