Oorsprong

Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is.” zegt de Bijbel in Hosea  4 vers 6 en daarom wil ik het hebben over een paar denkbeelden die tegenwoordig de ronde doen ten aanzien van het Bijbelboek Genesis. Ik wil het hebben over drie stromingen: creationisme,  theïstisch evolutionisme en de gap theorie.

Creationisten geloven in een letterlijke interpretatie van Genesis en dat je het eerste boek van de Bijbel dus als geschiedenis moet zien. En die geschiedenis zegt dat God alles in zes dagen van 24 uur heeft geschapen. En als je de geslachtsregisters uit Genesis optelt kom je, voor de leeftijd van de aarde, uit op ongeveer 6000 jaar. Dit was de algemene opvatting in de eerste 1800 jaar van het christendom.

Theïstische evolutionisten geloven in evolutie maar dan met God aan het begin. Ze geloven dat je Genesis mythologisch moet lezen en dat de aarde en het heelal miljarden jaren oud zijn.
Volgens hen begon het leven met één cel die uit de bekende oersoep kroop, waarschijnlijk (?) geschapen door God, Die het leven toen min of meer aan zijn lot overliet. Op het hoogtepunt van de evolutie werd toen door God een ziel of geest in een aapachtig wezen gelegd. Ze geloven ook niet in een wereldwijde vloed omdat de “echte” wetenschappers dat nu eenmaal ook niet geloven.

Aanhangers van de gap theorie geloven wel in de letterlijke interpretatie van Genesis, maar denken dat er grond is voor een gat, van onbepaalde tijd, tussen de verzen 1 en 2 van Genesis 1. Vooral omdat er staat dat de aarde woest en ledig was en dat zou de indruk kunnen wekken dat er sprake was van een oordeel van God over een eventuele eerdere schepping.
Ze denken ook dat toen de satan in zonde gevallen was. Onderling is er verschil van menig over de inhoud van deze zogenaamde oer geschiedenis.

Mijn belangrijkste argument tegen de gap theorie is de volgende tekst:
“want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat daarin is en Hij ruste op de zevende dag.”
 Exodus 20 vers 11
De Bijbel geeft volgens mij geen ruimte voor miljoenen jaren of denken de gap aanhangers misschien dat de aarde twee keer geschapen is en welke aarde was er dan woest en ledig?
De motivatie voor de gap theorie draait vooral om de woorden bara (geschapen uit niets) en asah (gemaakt). Het argument is dat die twee woorden niet uitwisselbaar gebruikt kunnen worden terwijl dat volgens mij wel gebeurt. Want in Genesis 1 vers 26 lezen we bijvoorbeeld het volgende:
“En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld” en even later in vers 27: “En God schiep de mens naar Zijn beeld”.
Nog een argument tegen de gap theorie zijn de woorden van de Here Jezus als Hij zegt:
“Maar vanaf het begin van de schepping heeft God hen mannelijk en vrouwelijk gemaakt”
Marcus 10 vers 6
Als er misschien wel miljoenen jaren hebben gezeten tussen de eerste twee verzen van Genesis, zou de mens dus pas op het eind van de schepping gemaakt moeten zijn. Je kunt dan de schepping van de mens moeilijk nog het begin noemen!
En mijn laatste argument is, hoe is het mogelijk dat God zei dat alles wat Hij gemaakt had zeer goed was op de zevende dag als de satan toen al in zonde gevallen was?

Theïstische evolutie wordt vooral ondersteund door mensen die van twee walletjes willen eten.
Ze willen het geloof niet helemaal loslaten maar hechten meer waarde aan wat de wereld zegt dan wat God zegt in Zijn woord.
Drie termen uit de evolutie: natuurlijke selectiemicro-evolutie en macro-evolutie.
De eerste twee kun je bewijzen en is daarom wetenschap. Want natuurlijke selectie is observeerbaar in de natuur, de dieren of planten die zich het beste aanpassen in hun omgeving overwinnen ten koste van andere soorten.
Micro-evolutie is variatie (dus kleine veranderingen) binnen de soort. Kijk bijvoorbeeld naar de vele soorten honden die waarschijnlijk allemaal van één oerhond afstammen.
Macro-evolutie gaat een hele stap verder en zegt dat alle dieren, mensen en planten van elkaar afstammen en daar is nu net geen bewijs voor te vinden.
Bijvoorbeeld, de door Darwin voorspelde tussenvormen zijn nooit gevonden, wel een paar botjes waar bijzonder ongeloofwaardige verhaaltjes bij bedacht zijn.
Evolutie kun je dan ook moeilijk wetenschap noemen, het is meer een filosofie.  En elke wetenschapper die er tegen in durft te gaan raakt mogelijk zijn of haar baan kwijt want de vrijheid van meningsuiting is in dat soort kringen zeer beperkt.
Er zijn ontzettend veel argumenten tegen de evolutie theorie op zich, maar om er ook nog eens God tussen te stoppen is wat mij betreft op het belachelijke af. En dat zijn de atheïsten trouwens van harte met mij eens!
Had God echt miljarden jaren vol dood en verderf nodig om de mens te scheppen? En daarmee plaats je wederom de dood voor de zondeval net als de aanhangers van de gap theorie.
Plus je moet de letterlijke lezing van de Bijbel loslaten. En als je dat doet is het einde zoek, want is bijvoorbeeld de Here Jezus letterlijk opgestaan, of die gebeurtenis toch maar weer liever geestelijk zien? Als je in theïstische evolutie gelooft zet je de “wetenschap” die op dit moment in de mode is, en je persoonlijke voorkeuren, voor het woord van God.

Creationisme wordt ondersteund door gelovigen die tegenwoordig ook wel fundamentalisten genoemd worden omdat ze de Bijbel geloven zoals het er staat. Creationisme heeft wat mij betreft de beste papieren. Waarom? Omdat God het zo zegt!  
Als wij het woord van God, de Bijbel, loslaten als absolute waarheid  hebben christenen elkaar weinig meer te zeggen, op geen enkel vlak. Want wie bepaalt wat letterlijk genomen moet worden en wat als mythe?
Daar komt nog bij dat er op wetenschappelijk gebied veel aanwijzingen zijn voor een jonge aarde.
Bijvoorbeeld de woestijnen en het koraalrif. Die groeien elk jaar een x aantal centimeters. Als je dat aantal terug rekent kom je uit op minder dan 4000 jaar, dus net na de zondvloed. Diezelfde terug rekening kun je toepassen op de wereldbevolking en het zout gehalte in de oceanen.
De aardlagen zijn voor de evolutionist bewijs van ouderdom.
Als je een aquarium vult met verschillende soorten zand en water en je schudt het flink door elkaar krijg je automatisch lagen geselecteerd naar hun dichtheid. Dat soort lagen is overal op aarde te vinden. Voor de creationist zijn de aardlagen juist het bewijs voor de zondvloed.

Laat je niet wijs maken dat er bewijs is tegen de Bijbel door anderen zonder het zelf te zien!
Neem niets zomaar aan omdat bijvoorbeeld een hoogleraar het zegt. Onderzoek het zelf net zolang tot je het zelf snapt. Wij hoeven ons intellect echt niet los te laten om in de Bijbel te kunnen geloven.
Integendeel, de echte wijsheid begint bij God.

“De vreze des Heeren is het beginsel van de kennis, dwazen verachten wijsheid en vermaning.” Spreuken 1 vers 7

Volgens mij is er maar één echt houvast in deze wereld en dat is natuurlijk de Bijbel, het onveranderlijke Woord van God! En het lijkt mij sowieso verstandig om je vertrouwen alleen te stellen op onze Here Jezus Christus en wat Hij heeft gezegd in de Bijbel over onze oorsprong.
Want was Hij er per slot van rekening niet Zelf bij?