Landen

Er zijn op aarde totaal 195 onafhankelijke erkende staten.
Nederland is een land dat grotendeels beneden de zeespiegel ligt, vandaar de naam. Wij wonen in Flevoland, dat is een gebied dat op de zee teruggewonnen is. Nederland is ook bekend onder de naam Holland. Made in Holland staat op onze producten.

Engeland is het belangrijkste land van het Verenigd Koninkrijk. In mei wordt daar de nieuwe koning gekroond.

Schotland is een land waar men op de doedelzak speelt en waar de mannen een kilt dragen.

Ierland is een land dat op een soepbord lijkt. Haar kust wordt gevormd door bergen en het binnenland is vlak. Je zou kunnen zeggen: een bord met groene soep.

IJsland is een land waar het koud is. De naam zegt het al, maar er zijn hete springbronnen (geisers). De Hekla is de bekendste.

Finland is een land dat Suomi heet. Het staat op de postzegel. Het land is onlangs lid geworden van de Navo.

Lapland is een gebied dat het noorden van Scandinavië bestrijkt. Daar wonen de Lappen, maar ze noemen zichzelf Saami’s. Zij leven daar, van en met rendieren.

Groenland is niet zelfstandig. Het hoort bij Denemarken. Het land is bedekt met ijs, haar kusten zijn groen.

Vuurland ligt helemaal onder Zuid-Amerika. Het wordt gedeeld door Argentinië en Chili.

Rusland, oftewel de Russische Federatie  is groot, haar gebied bestrijkt een heel groot deel van de aarde.

Wit Rusland is het broedervolk van Rusland. Het wordt ook Belarus genoemd. Ook levert dat land een grote tractor met die naam, de bekende Belarus. Bekend bij landbouw-mechanisatiebedrijven.

Estland en Letland zijn Baltische staten. Zij ervaren hun vrijheid sinds 1990 en die willen ze graag behouden.

Zwitserland heeft hoge bergen en diepe dalen. Een bekende berg is de Matterhorn, vaak hangt er een wolk om haar top.

Griekenland wordt bewoond door Macedoniërs en Hellenen. Achaje is een landstreek.

Duitsland wordt gevormd door o.a. Pruisen, Nedersaksen, Hannover, Sleeswijk-Holstein, Nordrhein-Westfalen, Baden Württemberg en Bayern. Vroeger waren het zelfstandige koninkrijken, hertogdommen en vorstendommen.

Nieuw Zeeland bestaat uit twee eilanden, nl. het Noorder- en het Zuider- eiland. De naam wordt ontleent aan ‘ons’ Zeeland.  Abel Tasman ontdekte het.

Swaziland is een koninkrijk. De koning is niet polygaam, hij heeft dertien vrouwen. Hij heeft ook veel auto’s en leeft op grote voet, terwijl de bevolking arm is. Erg bedenkelijk.

Thailand is een koninkrijk, dat vroeger Siam heette.

Het heilige land is het huidige Israël. Aan het bestaan van deze landen en alle andere landen komt een einde.

Het hemels Vaderland, het koninkrijk der hemelen blijft bestaan. Wij kijken uit naar de komst van de Here Jezus.

Romeinen 11: Abraham is door het geloof gerechtvaardigd. Hij gelooft de belofte van God. Vader van vele volkeren. Hij heeft dat niet meegemaakt. Want niet door de wet is belofte aan Abraham of zijn nageslacht gedaan dat hij een erfgenaam van de wereld  zou zijn, maar door de gerechtigheid van het geloof. Maar ook terwille van ons, aan wie het zal worden toegerekend, aan ons namelijk die geloven in Hem Die Jezus, onze Heere, uit de doden opgewekt heeft, Die om onze overtredingen is overgeleverd, en opgewekt om onze rechtvaardiging.

Zoals ook David de mens zalig spreekt aan wie God gerechtigheid toerekent zonder werken. Wij zelf kunnen ons heil zelf niet bewerken. Het is genade.

Goede Vrijdag en Pasen ligt achter ons. Het lijden van de Here Jezus om onze zonden, en ons te verzoenen met de Vader. De opstanding uit de dood. Jezus kon niet in de dood blijven. Hij is immers de Levensvorst.

De Here Jezus is opgevaren naar de hemel. Hij bid en pleit voor ons bij de Vader.  Hij zendt ons de heilige Geest, die ons troost. Ja, de Trooster is gekomen.