Kerstviering 25 december 2019

Voorganger br. H. Kamphuis uit Emmeloord

Organist br. A. Metz uit Urk

Na het ontbijt beginnen we met de samenzang

Johannes de Heer 195 Vol van pracht

Gedicht van Diny Beijersbergen- Groot

Ik droomde dat ik eens in Bethlehem
met engelen mocht zingen in de nacht,
en dat ik dan met blijde stem
de nieuw geboren Heer de hulde bracht.

Dat ik mocht zingen: ‘God zij grote eer,
Zijn Zoon geboren , vrede op aard..’
In grote vreugde om de Heer
die hier Zijn liefde openbaart.

Ik droomde dat ik na dit blij bericht
neerknielde met de herders in de stal.
En ik ook na dit grote licht
’t op heel de aarde rond vertellen zal.

Het was niet waar, ik ben ontwaakt.
Toch klinkt nog door dat blijde lied,
over het kind dat alles mooier maakt
en ons vanuit de hemel ziet.

Nu mag ik zingen in het aardse koor
dat ook Gods glorie brengen mag.
Zo klinkt het lied nog altijd door,
laten we blijven zingen, elke dag.

Johannes de Heer 194 Stille nacht, heilige nacht

Schriftlezing Lucas 2: 1 – 7 HSV

Johannes de Heer 600a O Kindeke klein , o Kindeke teer

Schriftlezing Lucas 2: 8 – 21 HSV

Johannes de Heer 70 Heerlijk klonk het lied der engelen

Overdenking br. H. Kamphuis

Johannes de Heer 452 Komt allen te zamen

Johannes de Heer 702 Over de heuvels en stil in het dal

Johannes de Heer 48 Ere zij God