Kerkdienst beluisteren

Zondag 9 december 2018
Voorganger ds. G. de Klein uit Assen
Organist br. P. Hoekstra uit Urk

Liederen uit de bundel van Johannes de Heer
Schriftlezing uit de NBG ‘51

425 ‘k Wil U, o God, mijn dank betalen
881 Is hier een hart door vrees benard.

153 Lof zij de Heer
107 Prijs, mijn ziel, der heem’len Koning,
150 Welk een Vriend is onze Jezus
27 Geloofd zij ’s Vaders een’ge Zoon, verhoogd tot ’s hemels hoogste
troon…
505 Gij die gelooft, verheugt u samen…
543 ‘k Heb geloofd en daarom zing ik…

Lucas 1:26-38
Hebreeën 11:11

62 Jezus, mijn Heiland, groot is Uwe liefde!
979 Wat is de boodschap van Jezus toch goed
650 Jezus, ga ons voor…