Kerkdienst beluisteren

Zondag 12 januari 2020

Voorganger      br. B. van Weeghel uit Nunspeet

Organist           br. D. Coenen uit Urk


Schriftlezingen uit de HSV

 Johannes de Heer  54 Hoort, Jezus noodt u komt tot het feest  1 t/m 4

Johannes de Heer  633 Komt laat ons zingen al te zaam  1, 2 en 5

Johannes de Heer  300 Geest van God maak in dit uur   2 x

Johannes de Heer 26: Juich, aarde, juicht alom de Heer 1 t/m 4

Lezen 1 Samuel 7:12 Tot hiertoe heb Ik u geholpen

Opwekking 249: Heer wat een voorrecht

Korte geschiedenis van de VEG Emmeloord

Johannes de Heer 51: Uw woord, o God is liefd’ en licht 1 t/m 4

Lezing Jesaja 46: 4   Psalm 18: 32 – 37 Psalm 71: 17 – 22 HSV

Johannes de Heer 893: Luister naar de blijde Boodschap 1 t/m 4

Johannes de Heer 53: Ga niet alleen door ’t leven, vers 1, 2, 5 en 6

Gedicht   Verder gaan van Frits Deubel

Johannes de Heer 928: Ga nu heen in vrede