Kerkdienst beluisteren

Zondag 28 mei 2023 Pinksteren

Voorganger ds. B. van Weeghel uit Nunspeet

Organist de heer H. Bos uit Kampen

Johannes de Heer 1: 1, 2 en 3  Ruis, o Godsstroom der genade
Johannes de Heer 960: 1 en 6  Roept uit aan alle stranden
M
ededelingen kerkenraad
Johannes de Heer 98: 1, 2 en 3   Samen in de Naam van Jezus
Stil gebed/Votum en groet
Inleidende woorden uit Ezechiël 36: 24 t/m 27 (HSV)
Johannes de Heer 57: 1, 2 en 3   Er komen stromen van zegen
Gebed
Schriftlezing:  Handelingen 2: 1 t/m 13
Johannes de Heer 26: 1, 2 en 3   Juicht aarde, juicht alom de Heer
Woordverkondiging met als thema ‘God wil bij mensen wonen!
Lied: Opwekking 343 Heilige Geest van God vul opnieuw mijn hart


Avondmaal
Johannes de Heer 382: 3, 4 en 5  Heer, waar dan heen? Tot U  alleen!
Inzetting avondmaal: Lucas 22: 14 t/m 20 (HSV)
Gebed voor de Avondmaalsviering
Avondmaalsviering
Handelingen 2: 25 en 25 (HSV)


Dankzegging en voorbede
Johannes de Heer 17: 2 en 3     Als ik maar weet, dat ook voor mij de Heer aan ’t kruishout stierf
Zegen  
Johannes de Heer 965: 1, 2 en 3  Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen ……