Kerkdienst beluisteren

Zondag 21 juli 2019

Voorganger br. Gj. de Haan uit Steenwijk

Organist br. K. Woudstra uit Emmeloord

Liturgie

Johannes de Heer 27 Geloofd zij ‘s Vaders een’ge zoon.

Johannes de Heer 120 Heer ik geef m’aan U volkomen.

Johannes de Heer 337 Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen. 1, 3, 4 en 5.

Opwekking 268  Hij kwam bij ons, heel gewoon. 

Schriftlezing: Efeze 2:1-10 HSV. 

Johannes de Heer 303 Jezus leven van mijn leven. Couplet 1, 2 en 3. 

Schriftlezing: Kolossenzen 2:4-15 en Galaten 2:20 HSV. 

Opwekking 488  Heer ik kom tot U, neem mijn hart, verander mij.  

Johannes de Heer 187 O God, die mij hebt vrijgekocht. 

Opwekking 334  Heer Uw licht en Uw liefde schijnen.

Couplet 1 en 2, dan bidden we om de zegen, daarna zingen we couplet 3.