Kerkdienst beluisteren

Zondag 22 september 2019

Voorganger br. M. Vos uit Kampen

Organist br. D. Coenen uit UrkVoorzang liederen

Joh de Heer: 351 ’t Hijgend hert, der jacht ontkomen

Joh de Heer: 497 Zijn liefde zocht mij teder.

Votum en groet,

Samenzang: Opwekking 27 Leid mij Heer.

1e Schriftlezing: 2 Samuel 12: 1 t/m 7

Samenzang: Joh de Heer 302 Mijn ziel verlangt naar U

Samenzang: Opwekking 227 O, Heilig Lam van God

2e Schriftlezing: Lucas 10 : 25 t/m 37

Samenzang: Joh de Heer 7 Als g’ in nood gezeten   COLLECTE

Meditatie: Niet aan de overzijde voorbij

Samenzang: Joh de Heer 645 Diep diep aan Uwe voeten

Dankgebed

Slotzang: Joh de Heer 836  Op de heuvel daar  ginds 1+4

AVONDMAAL

* samenzang : Opwekking 125 Heer ik kom tot U

* schriftlezing: 1 Korintiƫrs 11 vers 23 t/m 29

* Bidden voor het brood

*  Het breken en uitdelen van het brood

* Bidden voor de beker

* Rondgang van de beker

* Dankgebed en zegenbede

* Slotzang: Joh de Heer 150 welk een Vriend is onze Jezus

Schriftlezingen uit NBG 51.