Kerkdienst beluisteren

Zondag 9 augustus 2020 voorganger br. H, Bijl uit Gorinchem

Organist br. A. van Maldegem uit Emmeloord

Zingen: Johannes de Heer 724: 1, 2 en 3 “Grote God wij loven U”
Zingen: Johannes de Heer 343: 1, 2 en 4  ”’k Sla d’ ogen naar ’t gebergte heen”
Zingen: Johannes de Heer 80: 1 en 3 “Elk uur, elk ogenblik
Schriftlezing: Genesis 13: 1 – 11   14: 1 en 2   8-16    15:1 (HSV)
Zingen: Johannes de Heer 251: 1 en 3 “Vrees niet, Ik ben met u”
Zingen: Johannes de Heer 791: 1 en 5  “Ster, waarop ik schouwe