Kerkdienst beluisteren

Zondag 12 augustus 2018
Voorganger br. B. van Weeghel uit Nunspeet
Organist br. A. van Maldegem sr. uit Emmeloord

Voorzang:
-Joh. de Heer 98: 1 en 2 Samen in de naam van Jezus
-Joh. de Heer 62: 1, 2 en 3 Jezus, mijn Heiland, groot is Uwe liefde

Intochtslied (staande): Joh. de Heer 880: 1 en 4 Wat de toekomst brengen moge

Dagtekst: Handelingen 1: 8b (HSV) ‘En u zult Mijn getuigen zijn……’

Lied: Joh. de Heer 724: 1 en 2 Grote God, wij loven U ………
Lied: Joh. de Heer 916: 1 Door de wereld gaat een woord ……
1e Schriftlezing: Handelingen 10: 1 tot en met 14 (HSV)
Lied: Joh. de Heer 916: 3 Menigeen ging zelf op pad ……
2e Schriftlezing: Handelingen 10: 21 t/m 29a
Lied: Joh. de Heer 916: 4 Door de wereld klinkt een lied …..
Handelingen 10: 44 tot en met 48 (HSV)
Lied: Joh. de Heer 916: 5 Velen, die de moed begaf …..
Lied: Joh. de Heer 366: 1 en 2 Mijn hart, o Hemelmajesteit
Slotlied (staande) Joh. de Heer 133: 1 Hij die rustig en stil …..
Zegen
Vervolg Slotlied: Joh. De Heer 133: 5 O, hoe groot is ‘t genot