Familie?

Laatst hoorde ik voor de zoveelste keer van een voorganger tijdens een preek dat de katholieken onze broeders en zusters zijn. Als dat zo is dan is de paus dus ook onze broeder die zei dat moslims en christenen dezelfde God hebben. Zijn de moslims dan ook onze broeders en zusters? En jehova getuigen, mormonen,  boeddhisten, en vrijzinnige protestantse gemeenten? Wat mij betreft kunnen volgers van een valse leer geen broeders en zusters van een ware gelovige zijn.

“Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee verloochenen zij zelfs de Heere, Die hen gekocht heeft, en brengen zij een snel verderf over zichzelf.”
2 Petrus 2 vers 1

Waar komt deze tolerantie voor allerlei vreemde leerstellingen eigenlijk vandaan? In ieder geval niet uit de Bijbel, de Bijbel is juist heel intolerant! Want het woord van God zegt dat er alleen door de Here Jezus redding mogelijk is. Plus dat er met flinke regelmaat in de Bijbel wordt gewaarschuwd voor valse leringen en leraren.

“Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.” Johannes 14 vers 6

Waarom zou de Bijbel zo vaak waarschuwen voor valse leraren als die ongevaarlijk zouden zijn?
De hele wereld praat over tolerantie voor alles en iedereen behalve voor de zogenaamde “fundamentalistische christenen”. Tot deze categorie behoor je als je simpelweg gelooft wat er in de Bijbel staat, dat vasthoudt en jouw leven daarop baseert.

Persoonlijk laat het mij koud wat deze “tolerante” wereld leert en probeer ik mij meer druk te maken over wat God mij zegt in Zijn Woord ook al is dat niet populair. En volgens mij worden wij opgeroepen de Waarheid te verkondigen, het goede nieuws maar ook het slechte nieuws als je niet wilt luisteren.

Ja maar de liefde is toch het belangrijkste hoor ik je zeggen? Ja zeker, maar niet de liefde voor de leugen. En moeten wij niet in vrede samenleven?
Ja natuurlijk, maar wij mogen het slechte niet goed noemen en het goede niet slecht.
Moeten wij mensen op de verkeerde weg waarschuwen of ze verloren laten gaan?
En als wij niets zeggen zijn wij dan niet mede verantwoordelijk?
Wat is belangrijker, in vrede leven of voorkomen dat iemand in de hel belandt?
(Als het even kan allebei natuurlijk!)

Maar er zitten toch ook echte gelovigen tussen de katholieken? Ik hoop het, maar als dat zo is, waarom gaan ze dan niet weg? Waarom ga je je willens en wetens aansluiten bij een kerkgenootschap waarvan je weet dat er leugens worden verkondigd en waar geen respect is voor het Woord van God door er allerlei dingen aan toe te voegen?

Een goede appel in een rotte fruitmand maakt niet de hele mand weer goed, het is in alle gevallen zo dat de goede appel ook rot wordt.
En wie denk ik wel dat ik ben, heb ik soms de waarheid in pacht? Wij hebben inderdaad de waarheid in pacht. Namelijk de Bijbel!