Evangeliseren

Een van de laatste dingen die de Here Jezus zei tegen Zijn discipelen, en wellicht ook tegen ons, is om erop uit te trekken en het evangelie wereldwijd te verspreiden.

“En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.” Mattheüs 28 vers 18 tot 20

Dit wordt ook wel de grote commissie genoemd. Maar hoe doe je dat eigenlijk en is iedereen daar wel geschikt voor? Ik durfde dat in het verleden niet zo erg en maakte mijzelf wijs dat ik niet hoefde te evangeliseren, mijn daden moesten maar genoeg zijn. Maar ja, het probleem was dat aan mijn daden eigenlijk niet zoveel te zien was. Daarna probeerde ik wel eens gesprekken aan te knopen over het geloof maar dat verliep vaak heel frustrerend en ik verhief mijn stem daarom regelmatig omdat ik niemand kon overtuigen van de waarheid. En dat is volgens mij nu juist de clou, wij hoeven niet te “overtuigen”, dat is de taak van de Heilige Geest. Wat wel van ons verwacht wordt is dat we  “getuigen” van de hoop die in ons is.

“…maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en ontzag.”
1 Petrus 3 vers 15.

Maar voordat je daar überhaupt mee kunt beginnen is het volgens mij wel handig als je antwoorden kunt geven op de volgende vragen.

#1 Waarom geloof ik in God en in het bijzonder de God uit de Bijbel?
#2 Waarom denk ik dat ik gered ben en in de hemel kom?
#3 Waarvoor heb ik eigenlijk redding nodig?
#4 Wat is mijn toekomstverwachting?

Iedere christen moet voor zichzelf uitmaken wat de antwoorden daarop zijn, dit zijn een paar van de mijne:

-Ik geloof alleen al in God vanwege onze DNA code wat letterlijk een bouwtekening is van het menselijk lichaam. Denk je bijvoorbeeld dat een mens vanzelf groeit? Het lichaam gehoorzaamt de code in het DNA hoe het moet groeien van baby tot volwassene en in welke volgorde. Maar ook zonder God is er geen  basis voor moraliteit. En nog een miljoen andere dingen!

-Ik geloof dat de Bijbel het geïnspireerde Woord van God is omdat het boek is geschreven door ongeveer veertig verschillende schrijvers over een tijdsbestek van honderden jaren en toch is het een samenhangend geheel, plus de Bijbel staat vol met uitgekomen profetieën.
De Bijbel spreekt zowel tot mijn verstand, geweten als mijn hart. Vergelijk dat maar met de andere religieuze boeken en de keuze was voor mij echt niet moeilijk.

-Ik denk dat ik gered ben juist doordat ik de hele Bijbel geloof en daarin staat dat ik alleen door geloof in de Here Jezus gered ben en dat is waar ik mijn vertrouwen op stel. Het eerste vers in de Bijbel Genesis 1 vers 1 zegt: “In het begin schiep God de hemel en de aarde”. Als ik dit kan geloven kan ik de hele Bijbel geloven, want wat is er moeilijker dan het scheppen van het onmetelijke universum en de aarde met alles wat daar op leeft? Geloven is geen kwestie van kunnen maar van willen. Er is mij verteld dat geloven en vertrouwen hetzelfde woord is in de oorspronkelijke taal en dat is wat je dus moet doen.

-En pas toen ik de Bijbel echt ging geloven, en dus vertrouwen, kwam ik er achter dat ik een zondaar ben en verlossing nodig heb.

-En dankzij de nog niet vervulde profetieën die in de Bijbel staan verwacht ik de Here Jezus binnenkort in Zijn ogen te zien en voor eeuwig met Hem te zijn!

Hier zijn een paar tips die ik uit ervaring heb opgedaan en die het volgens mij wat makkelijker kunnen maken als je wilt gaan evangeliseren.

-Ten eerste, laat je niet in de verdediging drukken tijdens een gesprek. Iemand kan bijvoorbeeld gaan eisen dat jij maar eens moet bewijzen dat God bestaat. Laat zij maar bewijzen dat God niet bestaat, hou de controle over het gesprek.

-Ten tweede, wees niet bang voor mensen met veel kennis over een bepaald onderwerp.
Je hoeft niet alles te weten om vragen te stellen. Iemand kan bijvoorbeeld een hele verhandeling houden waarom aminozuren zouden bewijzen dat evolutie toch echt wel bestaat. Je zou bijvoorbeeld kunnen vragen waar die eerste aminozuren dan vandaan komen. Vaak is het genoeg om, figuurlijk, wat korreltjes zand in iemands schoenen te gooien. Probeer de zwakte in iemands verhaal te vinden want die verhalen zijn, als je ietsje dieper graaft, vaak niet zo sterk.

-Ten derde, ga ook niet een heel verhaal opdreunen dat je uit het hoofd hebt geleerd. Dat komt gekunsteld over, want dat is het natuurlijk ook, maar belangrijker, je geeft dan geen ruimte voor de Heilige Geest.

-Ten vierde, spreek uit je hart.
Ga geen dingen vertellen waarvan je denkt dat een christen die hoort te zeggen maar praat uit eigen ervaring en wees eerlijk. Een christen is niet perfect en juist een christen zou dat moeten weten! Leg de lat voor een ander niet hoger dan die voor jezelf.

-Ten vijfde, bidden om wijsheid op het moment zelf is natuurlijk nooit verkeerd en altijd verstandig, maar het is beter om die wijsheid van tevoren al te kennen. En die wijsheid bouw je op door regelmatig in de Bijbel te lezen.

-Ten zesde, naar mijn idee is het beter om niet je tijd te verspillen door over gevoel te gaan praten omdat dat voor iedereen anders is en ook omdat het gevoel geen bewijs is voor het bestaan van God. Plus als het gesprek die kant uitgaat zijn er ook ongelovigen genoeg die warme gevoelens hebben voor van alles en nog wat.

-Ten zevende, probeer open te staan voor openingen in een gesprek om het over het geloof te hebben. En schaam je zeker niet voor de hoop die in je is. En relax, je hoeft niet iemands kiezen te trekken, wij hebben het wel over de Blijde Boodschap!

Ik denk dat iedere ware christen geschikt is om het evangelie te verkondigen op zijn eigen manier. Ik denk zelfs dat het onze heilige plicht is op grond van het vers hierboven uit Mattheüs. Maar als je het toch niet aandurft steun dan op zijn minst organisaties die het ware evangelie verkondigen zodat je in ieder geval iets doet.

Wees niet al te bang en stop jouw, door God gegeven talenten, niet onder de grond maar doe er iets mee! Want iets mogen doen voor onze God, hoe klein het ook is, geeft je uiteindelijk als christen de allergrootste voldoening.