Welkom op de site van de Vrije  Gemeente Emmeloord

 

30 En de engel zei tegen haar: Wees niet bevreesd,  Maria, want u hebt genade gevonden bij God.

31 En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de naam Jezus geven.

32 Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.

Lukas 1

HSV